Delegacja Powiatu Tatrzańskiego w składzie: wicestarosta Władysław Filar, skarbnik Zofia Garbulińska oraz radny Wiesław Lenard wzięli udział w dożynkach powiatowo-gminnych w Jarosławcu zorganizowanych przez Starostwo Powiatowego w Hrubieszowie.

Powiatowe Dożynki rozpoczął przemarsz barwnego korowodu wieńcowego, na czele ze Starostami Dożynek Panią Justyną Wójcik oraz Panem Tomaszem Zienkiewiczem - którzy na miejsce przyjechali tradycyjną bryczką z zaprzęgiem konnym.

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐇𝐫𝐮𝐛𝐢𝐞𝐬𝐳𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 𝐀𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐩𝐢𝐮𝐤, otwierając wydarzenie – serdecznie powitała przybyłych gości:

 • Wiceministra Sprawiedliwości - Pana Marcina Romanowskiego,
 • Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Grabczuka i Sławomira Zawiślaka
 • Delegację powiatu Tatrzańskiego z Wicestarostą Panem Władysławem Filarem na czele,
 • Delegację powiatu Kętrzyńskiego na czele ze Starostą Panem Michałem Kochanowskim
 • Delegację powiatu Lwóweckiego na czele ze Starostą Panem Danielem Koko
 • Delegację powiatu Łowickiego na czele z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami Panią Iloną Węzowską.
 • Przedstawicieli Lasów Państwowych - które wsparły nasze wydarzenie - Dyrekcję, Nadleśniczych, Leśniczych i Pracowników
 • Dyrektora Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Krzysztofa Gałaszkiewicza
 • Pana Aleksandra Kalisza – który przyjechał z ramienia Wojewody Lubelskiego.
 • Samorządowców z terenu Powiatu oraz gmin sąsiednich,
 • Przedstawicieli służb mundurowych: Wojska, Straży granicznej, Straży pożarnej, Służby więziennej, Policji, Służby Celno-Skarbowej,
 • Dyrektorów i Kierowników, administracji rządowej w terenie,
 • Przedstawicieli instytucji, agencji i firm działających na rzecz polskiego rolnictwa.,
 • Dyrektorów instytucji i jednostek Powiatu Hrubieszowskiego oraz Gminy Uchanie,
 • Przedstawicieli organizacji, kół i stowarzyszeń kombatanckich,
 • Wójtów, Radnych oraz delegacje wieńcowe z gminy
  • Dołhobyczów
  • Horodło
  • Hrubieszów
  • Mircze
  • Trzeszczany
  • Uchanie
  • Werbkowice
 • Rolników, Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Sołtysów, Seniorów, Druhów Strażaków, Członków kół łowieckich, Młodzież szkół prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski Przedstawicieli Bankowości Spółdzielczej, Członków Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Uchanie oraz Wszystkich sponsorów, Członków orkiestry dętej oraz zespołów śpiewaczych.
 • wszystkich którzy zebrali się dziś w Jarosławcu aby podziękować dobremu Bogu za plony ziemi, oraz prosić o dalsze błogosławieństwo dla swych rodzin, domostw i gospodarstw!

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐇𝐫𝐮𝐛𝐢𝐞𝐬𝐳𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 𝐀𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐩𝐢𝐮𝐤 w swoim przemówieniu podkreśliła że dożynki – to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika, będący radością, odpoczynkiem i weselem po ciężkiej pracy - odwołując się również do pięknych słów Świętego Jana Pawła II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić … „

Wiceminister Sprawiedliwości Pan 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 serdecznie podziękował Staroście, Wójtowi oraz wszystkim przybyłym gościom za tę piękną uroczystość Dożynkową, stanowiącą nasze dziedzictwo kulturowe jak również wyraz wdzięczności dla Polskich Rolników.

 • dozynki1
 • dozynki2
 • dozynki3
 • dozynki4
 • dozynki5
 • dozynki6
 • dozynki7