Zarząd Powiatu Tatrzańskiego przyznał nagrody finansowe olimpijczykom i laureatom powiatowych konkursów przedmiotowych z języka polskiego i z języka angielskiego.

Podczas Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego w dniu 30 maja br. zostali wyróżnieni uczniowie zakopiańskich szkół:  I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, Regionalnego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zamoyskiego, Społecznego Liceum  Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego,  Liceum Plastycznego, Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego oraz nauczyciele, którzy przyczynili się do ich sukcesów.

Finalistą  XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w zawodach III stopnia (centralnych) rozegranych w Wodzisławiu Śląskim w dniach 11-13 kwietnia 2019 roku został uczeń klasy IV Technikum Budowlanego z Zespołu Szkół Budowlanych  Stanisław Staszel, który zdobył indeks na kierunek budownictwo ogólne z możliwością wyboru nauki na którejkolwiek politechnice w Polsce. Nauczycielem, który przygotowywał do konkursu jest Pani Ewa Majewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego.

Konkurs składa się z trzech etapów. W konkursie sprawdzana jest wiedza z zakresu zadań leksykalnych, gramatycznych, wiedzy o krajach anglojęzycznych, płynność wypowiedzi oraz wymowa.  W tegorocznej edycji brało udział 225 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego.

V miejsce zajął uczeń IV klasy Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego Jarosław Myjak.

IV miejsce zajął uczeń II klasy Regionalnego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zamoyskiego z Zespołu Szkół Prywatnych Janiny Gościej Adam Składanowski

III miejsce zajęła uczennica IV klasy Liceum Plastycznego z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem Ewa Bazarnik

II miejsce zajął uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Daniel Szwab

I miejsce zajął uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Kamil Rogoziński.

Komitet Organizacyjny Konkursu:
mgr Magdalena Gmurczyk (Zespół Szkół Budowlanych)
mgr Tomasz Gabrielski (Zespół Szkół Budowlanych)
mgr Maria Wojtowicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
mgr Franciszek Łojas (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
mgr Jolanta Podsiadłowska (Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego)
mgr Adam Saguła (Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego)

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy  o Języku Polskim dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego.

Konkurs organizowany jest przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jospeha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wzięło w nim udział 17 uczniów zakopiańskich szkół ponadgimnazjalnych. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z języka polskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

III miejsce zajęła uczennica III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Karolina Szczerba

II miejsce zajęła  uczennica III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Anna Cegielska

I miejsce zajął uczeń II klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jospeha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Jakub Głowacki

Komisja Konkursowa w składzie:
dr Agnieszka Jurczyńska – Kłosok (Przewodnicząca komisji)
mgr Beata Stramka

Upominkami rzeczowymi zostali uhonorowani również nauczyciele przygotowujący uczniów oraz pracujący w komisjach konkursowych.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy samych sukcesów edukacyjnych i spełnienia marzeń.

 • P1010351
 • P1010352
 • P1010355
 • P1010359
 • P1010360
 • P1010366
 • P1010368
 • P1010370
 • P1010371
 • P1010375
 • P1010378
 • P1010384
 • P1010389
 • P1010393
 • P1010394
 • P1010398
 • P1010399
 • P1010400
 • P1010401
 • P1010402