W niedzielę 6 czerwca w Zakopanem odbyły się uroczystości ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Termin nie został wybrany przypadkowo – wydarzenie zaplanowano dokładnie w 24 rocznicę odprawienia przez Papieża Polaka pamiętnej Mszy Świętej pod Wielką Krokwią podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny. Wzięli w niej udział górale oraz setki tysięcy pielgrzymów z Polski i całego świata. Najpierw odprawiona została uroczysta Msza Święta przy ołtarzu papieskim przy Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.  Następnie odbyła się wspólna Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane. Podczas obrad przekazano władzom Powiatu Tatrzańskiego oficjalną zgodę Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Następnie radni powiatowi jak i gminni podjęli również uchwałę o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II, Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego.  Jednocześnie właśnie na tym uroczystym posiedzeniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatami: Wadowickim i Tatrzańskim.  Na koniec jako część artystyczna uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gminnych odbył się występ Hanki Rybki z zespołem.  Sesji towarzyszyła też wystawa prac artystów Podtatrza zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. 

Uroczystą Mszę Świętą w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach celebrował arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski. Nabożeństwo odprawiono w ogrodach przy świątyni, przy ołtarzu, który stanął właśnie 1997 roku pod Wielką Krokwią.  W swojej homilii arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że życie i pontyfikat Jana Pawła II głęboko wpisały się w to, co o sobie i o swojej apostolskiej działalności wyznał św. Paweł Apostoł w odczytywanym dziś w liturgii fragmencie Drugiego Listu do Koryntian: „uwierzyłem, dlatego przemówiłem”. Ojciec święty od Mszy inaugurującej pontyfikat głosił Chrystusa na wszystkich areopagach świata i pokazywał, że tylko On jest kluczem do zrozumienia godności i powołania człowieka. Metropolita krakowski zauważył, że wiele było motywów dla nadania patronatu św. Jana Pawła II Wielkiego Powiatowi Tatrzańskiemu. Było nim z pewnością osobiste umiłowanie Tatr i Podhala przez Karola Wojtyłę. Ale jednym z najbardziej istotnych argumentów było to, że Powiat Tatrzański „potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tzw. ustawy przemocowej dbając z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin i całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, a z drugiej strony nie chcąc dopuścić, żeby tylnymi drzwiami mogła wkroczyć tutaj ideologia gender”. Arcybiskup przypomniał też hołd górali złożony Janowi Pawłowi II w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 1997. Ojciec święty beatyfikował wówczas s. Marię Bernardynę Jabłońską i s. Marię Karłowską, a homilię poświęcił „geniuszowi kobiety”.

Po uroczystym Nabożeństwie w Sanktuarium na zakopiańskich Krzeptówkach odbyła się też uroczysta sesja: Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane.

- To historyczne, wielkie wydarzenie, w którym wszyscy mamy zaszczyt uczestniczyć – mówił podczas uroczystej sesji Piotr Bąk Starosta Tatrzański. - Dekret Stolicy Apostolskiej to dla nas honor i zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zadanie, wyzwanie, zobowiązanie i cel na przyszłość. Chcę podkreślić, że idea, aby patronem Powiatu Tatrzańskiego był Święty Jan Paweł II pojawiła się zaraz, gdy tylko stało się to możliwe w świetle prawa kościelnego. Oficjalnie inicjatywę złożył Związek Podhalan w Zakopanem, który 8 kwietnia 2019 roku przyjął stosowną uchwałę w tej sprawie. Z kolei 13 listopada 2019 Rada Powiatu Tatrzańskiego upoważniła mnie do wystąpienia do Metropolity Krakowskiego z wnioskiem właśnie o ustanowienie Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego.  I ostatecznie w październiku 2020 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej potwierdziła, że wobec Boga św. Jan Paweł II Papież jest patronem naszego powiatu. Uznanie Papieża Polaka za patrona powiatu ma wymiar historyczny: zarówno w perspektywie przeszłości, jak i przyszłości. Jest więc zwieńczeniem nie tylko relacji jakie łączyły Papieża Polaka z Tatrami i ich ludem. Ale także, a nawet przede wszystkim deklaracją gotowości do wdrażania jego nauczania oraz podążania ścieżkami jego świętości w każdym wymiarze życia społecznego, który pozostaje w gestii samorządu. Pragniemy tym samy wypełnić prośbę Jana Pawła II wypowiedzianą w 1979 roku na krakowskich Błoniach: Zanim stąd odejdę proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką jaką zaszczepiani w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Podczas wspólnej sesji poszczególne rady jednogłośnie przyjęły uchwały o nadaniu Powiatowi Tatrzańskiemu patrona Świętego Jana Pawła II. Z kolei Metropolita Krakowski przekazał Staroście Tatrzańskiemu, Burmistrzowi Zakopanego i Wójtom kopię zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Powiatu Tatrzańskiego.

Podczas uroczystej sesji w dniu 6 czerwca wszystkich samorządów Powiatu Tatrzańskiego przypomniano również o historycznej wizycie na Podhalu Ojca Świętego Jana Pawła II w 1997 roku podczas Pielgrzymki do Ojczyny.

- Nie byłoby dzisiejszego wydarzenia bez tamtej wizyty i uroczystej Mszy Świętej pod Wielką Krokwią – mówił podczas obrad Leszek Dorula burmistrz Zakopanego. – Dlatego chcę podziękować wszystkim osobom, które do tej wizyty doprowadziły. To wszystko co przez szereg lat tutaj się działo na Podhalu, dzięki tej wierze, doprowadziło do tego, że Jan Paweł II przyjechał do górali. Tak naprawdę ta wizyta zjednoczyła wszystkich górali, nie tylko górali podhalańskich. To było wydarzenie, gdy wszyscy zamanifestowali swą wiarę, pokazali, że tak bardzo kochają Ojca Świętego. To było z pewnością najważniejsze wydarzenie w historii miasta Zakopane a nadanie Patrona Świętego Jana Pawła II Powiatowi Tatrzańskiemu to prawdziwy zaszczyt dla wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu.

W uroczystościach w Sanktuarium Narodowym na Krzeptówkach, a następnie w połączonej Sesji Powiatu Tatrzańskiego i Gmin wzięli również udział m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicewojewoda Ryszard Pagacz, wiceminister Edward Siarka, wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski, posłanka Anna Paluch, a także przedstawiciele powiatów partnerskich dla powiatu tatrzańskiego.

Święty Jan Paweł II kochał Małopolskę, tutaj się urodził i wzrastał, tutaj też kształtowało się jego powołanie- mówił podczas uroczystości Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. – Jan Paweł II kochał góry i sam o sobie mówił: „Byłem góralskim biskupem, góralskim kardynałem, a na końcu zostałem góralskim Papieżem”. Teraz my współcześni możemy jeszcze dodać, że został jeszcze góralskim świętym. Dzisiejszego wydarzenie jest spełnieniem testamentu Świętego Jana Pawła II Wielkiego – przypomnę też, że jest on również patronem całego Województwa Małopolskiego. A dzień 6 czerwca 2021 roku już na stałe wpisze się w historię naszego regionu. Nasze spotkanie to również kontynuacja tego, co wydarzyło się dokładnie 24 lata temu – uroczysta Msza Święta pod Wielką Krokwią w Zakopanem i słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry patrząc w stronę krzyża na Giewoncie powtarzała: Sursum Corda. Przed nami wielkie wyzwanie, aby to, co się wtedy i dzisiaj rozpoczęło było udziałem każdego mieszkańca Powiatu Tatrzańskiego i Małopolski.

 


 • PMU_6413
 • PMU_6426
 • PMU_6562
 • PMU_6577
 • PMU_6604
 • PMU_6658
 • PMU_6662
 • PMU_6682
 • PMU_6694
 • PMU_6723
 • PMU_6767
 • PMU_6781
 • PMU_6795
 • PMU_6840
 • PMU_6855
 • PMU_6866
 • PMU_6872
 • PMU_6882
 • PMU_6890
 • PMU_6949
 • PMU_7027
 • PMU_7042
 • PMU_7060
 • PMU_7072
 • PMU_7079
 • PMU_7085
 • PMU_7196
 • PMU_7221
 • PMU_7235
 • PMU_7263
 • PMU_7334
 • PMU_7338
 • PMU_7358
 • PMU_7367
 • PMU_7388
 • PMU_7420
 • PMU_7426
 • PMU_7448
 • PMU_7454
 • PMU_7501
 • PMU_7533
 • PMU_7560
 • PMU_7578
 • PMU_7609
 • PMU_7622
 • PMU_7626
 • PMU_7646
 • PMU_7661
 • PMU_7676
 • PMU_7680
 • PMU_7919
 • PMU_7923
 • PMU_7933
 • PMU_7938
 • PMU_7941
 • PMU_7961
 • PMU_7970
 • PMU_8049
 • PMU_8056
 • PMU_8067_8_9
 • PMU_8078
 • PMU_8083
 • PMU_8085
 • PMU_8096
 • PMU_8097
 • PMU_8115
 • PMU_8116
 • PMU_8125
 • PMU_8164
 • PMU_8205
 • PMU_8228
 • PMU_8231
 • PMU_8305
 • PMU_8311
 • PMU_8316
 • PMU_8343
 • PMU_8362
 • PMU_8374
 • PMU_8391
 • PMU_8395
 • PMU_8402
 • PMU_8409
 • PMU_8417
 • PMU_8423
 • PMU_8429
 • PMU_8431
 • PMU_8467
 • PMU_8511
 • PMU_8520
 • PMU_8534
 • PMU_8543
 • PMU_8549
 • PMU_8551
 • PMU_8566
 • PMU_8610
 • PMU_8633
 • PMU_8638
 • PMU_8689
 • PMU_8709
 • PMU_8845
 • PMU_8849
 • PMU_8958
 • PMU_8980
 • PMU_9004
 • PMU_9127
 • PMU_9167
 • z_1
 • z_2
 • z_3

autor zdjęć: Paweł Murzyn