W okresie pomiędzy 24 kwietnia 2022 r. a 14 czerwca 2022 r. w obecności :

 1. Starosty Tatrzańskiego – Pana  Piotra Bąka,
 2. Wicestarosty Tatrzańskiego – Pana Władysława Filara,
 3. Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Możdżenia,
 4. Naczelnika Wydziału Budownictwa  – Pana Jerzego Chlebińskiego,
 5. Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa  – Pani Agnieszki Stachoń – Staszel
 6. Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji – Pana Mariana Łojka
 7. Inspektora Wydziału Organizacyjnego – Pani Anny Pardel – Butor
 8. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Katarzyny Chyc

odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie  następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania za dotychczasowe wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 • Ela
 • Rafa
 • Rafa_i_ukasz
 • Renatka
 • Renia_i_Ela
 • ukasz