Starostwo Powiatowe w Zakopanem zawiadamia, iż wpisu do księgi kondolencyjnej można dokonać w Wydziale Edukacji tutejszego urzędu.

adres:

Starostwo Powiatowe w Zakopanem
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

Wydział Edukacji
pok. 21 / tel. 18-20-23-920