PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 lipca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 13 lipca 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 30 osób zakażonych Covid-19 (5 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 23
 • w tym osoby w hospitalizacji: 7
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 366
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 343
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 149
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 194
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 1850

Długie kolejki samochodów z osobami czekającymi na pobranie wymazu niezbędnego do testu na koronawirusa. Tak wyglądał piątek przez zakopiańskim szpitalem, gdzie sznur aut ciągnął się od miejsca pobrań aż do skrzyżowania Kamieńca z ulicą Nowotarską. Ostatnie wydarzenia – wykrycie wirusa  u jednej z osób uczestniczącej w uroczystościach pogrzebowych wywołała ogromne emocje, czasem graniczące z paniką. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje – zapewnia dyrekcja zakopiańskiego szpitala i informuje, że praca placówki medycznej odbywa się bez żadnych zakłóceń. 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 12 lipca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 12 lipca 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 26 osób zakażonych Covid-19 (5 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 22
 • w tym osoby w hospitalizacji: 4
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 368
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 346
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 224
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 122
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 1850

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 25 czerwca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 25 czerwca maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 3 osób zakażonych Covid-19 (3 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 1
 • w tym osoby w hospitalizacji: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 196
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 195
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 146
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 49
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 1153

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 23 czerwca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 23 czerwca maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 4 osób zakażonych Covid-19 (2 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 0
 • w tym osoby w hospitalizacji: 4
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 224
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 224
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 140
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 84
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 1086

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 22 czerwca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 22 czerwca maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 4 osób zakażonych Covid-19 (2 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 0
 • w tym osoby w hospitalizacji: 4
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 244
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 240
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 156
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 84
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 1011

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 20 czerwca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 20 czerwca maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 4 osób zakażonych Covid-19 (2 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 0
 • w tym osoby w hospitalizacji: 4
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 234
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 222
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 136
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 86
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 949

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 18 czerwca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 18 czerwca maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 3 osób zakażonych Covid-19 (2 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 0
 • w tym osoby w hospitalizacji: 3
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 109
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 106
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 101
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 4
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 856

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 17 czerwca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 17 czerwca maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 3 osób zakażonych Covid-19 (2 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 0
 • w tym osoby w hospitalizacji: 3
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 101
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 98
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 96
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 2
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 856

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 11 czerwca 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 11 czerwca maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 3 osób zakażonych Covid-19 (2 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 1
 • w tym osoby w hospitalizacji: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 192
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 187
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 85
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 102
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 703