logo

W dniu 11 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Małopolskiego – pana Łukasza Kmity. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze Starostą Tatrzańskim – panem Piotrem Bąkiem na czele.

Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz samorządów do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych na terenie województwa małopolskiego. Podczas wystąpień poszczególnych przedstawicieli omówione zostały następujące kwestie:

 • organizacja placówek zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej
 • stan techniczny obiektów hotelarsko-turystycznych,
 • organizacja kontroli środków transportu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w terenach górskich i stokach narciarskich,
 • bezpieczeństwo na drogach i szlakach kolejowych,
 • sytuacja meteorologiczna i wydawane ostrzeżenia w tym obszarze.

Na posiedzeniu omówiono również kwestię organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej „Pucharu
Świata w skokach narciarskich 2022”, która odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 2022 r.
Uczestnicy posiedzenia: Wojewoda Małopolski, Starosta Tatrzański, Zastępca Burmistrza Miasta
Zakopane, Małopolski Wicekurator Oświaty, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Małopolski
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Naczelnik GOPR, Naczelnik TOPR, Zastępca Dyrektora
GDDKiA, Zastępca Dyrektora ZDW, Naczelnik Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK
S.A., Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMiGW, Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
Publicznego Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

 

 • ZZK_1
 • ZZK_2
 • ZZK_3
 • ZZK_4
 • ZZK_5
 • ZZK_6
 • ZZK_7

 

zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki