Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w dniach od 11 do 26 maja 2020r. w godzinach od 8:00 do 20:00 w związku z układaniem warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi dla ruchu kołowego, według poniższego harmonogramu:

a)    11 - 12.05 – warstwa profilowa odcinek II
b)    13-15.05 – warstwa wiążąca odcinek II
c)    16-18.05 – warstwa profilowa odcinek I
d)    19-21.05 – warstwa wiążąca odcinek I
e)    22-23.05 – warstwa ścieralna odcinek II
f)    25-26.05 – warstwa ścieralna odcinek I

Odcinek I tj. od km 1+800 do km 4+783 (ok. 3 km), od granicy z miejscowością Gronków do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy.

Odcinek II tj. od km 5+707 do km 9+412 (ok. 3,7 km), od  mostu na potoku Leśnica przy ul. Podhalańskiej do osiedla Łosie w Leśnicy.

Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminów w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Zarządca drogi przeprasza za wszelkie utrudnienia.