Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w dniach od 20 do 23 lipca 2020r. w godzinach od 8:00 do 21:00 w związku z wykonywanym remontem drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi na odcinku od skrzyżowania na Gliczarów Górny do ronda na Klinie.

Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Zarządca drogi przeprasza za wszelkie utrudnienia.