Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej (DP) nr 1648K – ul. Oswalda Balzera z drogą gminną (DG) nr G420138K – ul. Chłabówka Górna w m. Zakopane wraz z dojazdami na odcinku: DP km 2+18010 – 2+465,20, DG km 0+998,95 – 1+078,25” w dniu 24.11.2021r. w godz. 8.00 - 17.00 planowane jest okresowe zamknięcie drogi gminnej – Chłabówka Górna dla ruchu kołowego oraz w dniu 25.11.2021r. w godz. 8.00 – 17.00 planowane jest całkowite zamknięcie drogi gminnej – Chłabówka Górna dla ruchu kołowego.

  

Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Zarządca drogi przeprasza za wszelkie utrudnienia.