logo powiatu

Z uwagi na wzrastające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz eskalującą wciąż liczbę zidentyfikowanych przypadków zachorowań na C0VID-19 w Polsce termin kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do dnia 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym Starosta Tatrzański nie przeprowadzi kwalifikacji wojskowej, zaplanowanej w terminie od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. na terenie powiatu tatrzańskiego.

Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Burmistrza Miasta Zakopane oraz Wójtów Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej tracą ważność.

Zapraszamy przewoźników realizujących przewozy na terenie Powiatu Tatrzańskiego, na spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz gmin Kościelisko, Biały Dunajec, Poronin, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska przy ul. Długa 144 (sala obrad).

Celem spotkania jest przedstawienie zamierzeń w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tatrzańskiego , a także poznanie opinii przewoźników nt. planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 22 sierpnia 2019r. w godzinach popołudniowych na obszarze Tatrzańskiego Parku  Narodowego w rejonie Giewontu, wystąpiła gwałtowna burza. Pierwsze zgłoszenie do Starostwa dotarło ok. godziny 14:30 o dwóch osobach poszkodowanych w rejonie krzyża na Giewoncie. Po 15 minutach otrzymaliśmy informację, że poszkodowanych w tym rejonie jest zdecydowanie więcej, dlatego też o godz. 16 Wicestarosta Tatrzański powołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wszystkich służb w siedzibie Starostwa, komendanci  postawili służby w stan gotowości. W międzyczasie do Zakopanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyjechali Pan Wojewoda z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MW Kraków. Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu, Wicestarosta nakazał podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu opanowania zaistniałego zdarzenia.

Zapraszamy na bezpłatną kontrole świateł w dniach 15 i 22 czerwca w ramach akcji "Twoje Światła Twoje Bezpieczeństwo". Wykaz stacji diagnostycznych biorących udział w akcji znajduje się na plakacie.

„ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny, emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza”.