Ostatnie tygodnie to liczne publikacje medialne i dyskusje na temat jednej z drogowych inwestycji Powiatu Tatrzańskiego. Chodzi o ulicę Powstańców Śląskich i jednej ze zlokalizowanych tam zatok autobusowych. Lokalizacja przystanku została zakwestionowana przez właścicieli Teatry Rozrywki Szymaszkowa.  Temat został podjęty przez lokalne media i na ich łamach pojawiały się błędne informacje.

Warto przypomnieć, że:

Wszelkie prace budowlane wykonywane są wyłącznie w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej: ul. Powstańców Śląskich. Zarówno inwestor jak i wykonawca robót nie naruszają terenu posesji teatru. Wbrew przekazywanym informacjom zjazd przez zatokę z drogi do prywatnej posesji jest dopuszczalny w świetle prawa, a rozwiązania takie są stosowane, również na drogach publicznych wyższej kategorii.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w dniach od 20 do 23 lipca 2020r. w godzinach od 8:00 do 21:00 w związku z wykonywanym remontem drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi na odcinku od skrzyżowania na Gliczarów Górny do ronda na Klinie.

Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Zarządca drogi przeprasza za wszelkie utrudnienia.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w dniach od 11 do 26 maja 2020r. w godzinach od 8:00 do 20:00 w związku z układaniem warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi dla ruchu kołowego, według poniższego harmonogramu:

a)    11 - 12.05 – warstwa profilowa odcinek II
b)    13-15.05 – warstwa wiążąca odcinek II
c)    16-18.05 – warstwa profilowa odcinek I
d)    19-21.05 – warstwa wiążąca odcinek I
e)    22-23.05 – warstwa ścieralna odcinek II
f)    25-26.05 – warstwa ścieralna odcinek I

logo powiatu

Z uwagi na wzrastające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz eskalującą wciąż liczbę zidentyfikowanych przypadków zachorowań na C0VID-19 w Polsce termin kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do dnia 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym Starosta Tatrzański nie przeprowadzi kwalifikacji wojskowej, zaplanowanej w terminie od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. na terenie powiatu tatrzańskiego.

Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Burmistrza Miasta Zakopane oraz Wójtów Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej tracą ważność.

Zapraszamy przewoźników realizujących przewozy na terenie Powiatu Tatrzańskiego, na spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz gmin Kościelisko, Biały Dunajec, Poronin, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska przy ul. Długa 144 (sala obrad).

Celem spotkania jest przedstawienie zamierzeń w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tatrzańskiego , a także poznanie opinii przewoźników nt. planowanego przedsięwzięcia.