W dniu 12 marca w hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem odbyły się zajęcia sportowe dla dzieci, które przybyły do powiatu tatrzańskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Halę sportową udostępnił Dyrektor SMS p. Dawid Szeliga, animatorów, sprzęt oraz zabezpieczenie logistyczne zapewnił pan Dariusz Baboń organizator popularnych turniejów Api Cup w Zakopanem, natomiast przewóz dzieci był możliwy dzięki wsparciu pana Prezesa Daniela Pitrusa i pracowników Polskich Kolei Liniowych, a w szczególności
pani Teresy. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06