Starosta Tatrzański informuje, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Witów wkracza w II etap realizacji. Firma geodezyjna przystąpi niebawem do czynności ustaleń przebiegu granic działek. To jeden z ważniejszych elementów modernizacji ewidencji, dlatego prosimy mieszkańców Witowa o czynny udział w tych pracach. Ustalenia granic z właścicielami działek potrwają kilka miesięcy, a ich rozpoczęcie zaplanowano na 15 czerwca br. Większość czynności zostanie przeprowadzona w remizie OSP w Witowie z wykorzystaniem bardzo dokładnych zdjęć lotniczych, a o terminie i miejscu tych ustaleń, każdy właściciel działki zostanie poinformowany pisemnie.

 

W piątek 20 marca Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił stan epidemii w naszym kraju. Zdecydowano też o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych i szkół wyższych do Wielkanocy (miały być zamknięte do 25 marca). Zostaną zaostrzone kary za złamanie kwarantanny: z 5 do 30 tys. zł. Premier zapowiedział także "dodatkowe mechanizmy śledzenia tego, czy ludzie przebywają pod adresem, który zadeklarowali". Jakie ograniczenia niesie to ze sobą jeśli chodzi o działalność Starostwa Tatrzańskiego? Postaramy się krótko odpowiedzieć na to pytanie.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem funkcjonuje normalnie – mówi Piotr Bąk starosta tatrzański. – Przyjmujemy strony, załatwiamy sprawy i oczywiście prowadzimy działania antykryzysowe, które są w zakresie naszych kompetencji. W kwestii przyjmowania stron to apelujemy, aby nie przychodzić do urzędu, jeśli nie są to sprawy konieczne, wymagające indywidualnej wizyty. W tej chwili większość wydziałów pracuje w sposób elektroniczny i tą drogą obsługujemy petentów. Najwięcej interesantów jest zazwyczaj w wydziale geodezji, dlatego wdrożyliśmy system e-usług i w zakresie administracji realizujemy taki projekt, który umożliwia nam kontaktowanie się z geodetami i projektantami w sposób zdalny. Podobnie jest z wydziałem komunikacji, który również pracuje, ale rejestrowanie się na wizytę w placówce odbywa się drogą elektroniczną i nikt z ulicy ot tak nie może zostać przyjęty, tak jak zresztą w każdym innym naszym wydziale.

Społeczeństwo jest odpowiedzialne, odzew na apel o ograniczenie kontaktów międzyludzkich jest dobry, co przekłada się na małą liczbę petentów i umożliwia spokojne funkcjonowanie Starostwa. Wszystkie jednostki powiatowe pracują normalnie na podobnych zasadach za wyjątkiem szkół, które są zamknięte. Podobnie w naszych dwóch szpitalach powiatowych ze względów bezpieczeństwa w inny sposób odbywa się przyjmowanie chorych na szpitalnych oddziale ratunkowych, ale nadal funkcjonuje tu wszystko bez większych zakłóceń. Myślę, że nasze postępowanie jest prawidłowe, oczywiście monitorujemy sytuację i gdyby poziom zagrożenia wzrastał przyjęte rozwiązania ulegną aktualizacji.

 

 

Urząd Statystyczny w Krakowie w 2020r.  będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwałą nr. 133/7/20 z dnia 27 lutego 2020r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka" w Zakopanem.


załącznik do uchwały nr. 133/7/20 z dnia 27 lutego 2020r.  do pobrania poniżej, w sekcji załączniki niniejszego artykułu

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Konkurs na dyrektora Jutrzenki.pdf)Konkurs na dyrektora Jutrzenki.pdf2107 kB

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwałą nr. 132/7/20 z dnia 27 lutego 2020r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

 

załącznik do uchwały nr. 132/7/20 z dnia 27 lutego 2020r.  do pobrania poniżej, w sekcji załączniki niniejszego artykułu

Pliki do pobrania
Pobierz plik (konkurs dyrektor hotelarza.pdf)konkurs dyrektor hotelarza.pdf2298 kB

Czasy tzw. poboru i obowiązkowej służby wojskowej już dawno są przeszłością. Teraz Wojsko Polskie to zawodowa i profesjonalna armia i nie ma już problemu z niechcianą bo obowiązkową służbą przez rok czy nawet dwa lata. Teraz służba jako żołnierz zawodowy jest przez wielu mężczyzn i coraz więcej kobiet, uważane za atrakcyjny sposób na życie i realizację swoich ambicji i ideałów.   Ale uwaga – brak obowiązkowej służby wojskowej nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w celu określenia kategorii przydatności do służby wojskowej -  jest to  obligatoryjne. Powiatowa Komisja Lekarska musi bowiem każdej zobowiązanej do tego osobie wydać orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z kategorii zdolności. Oto ważne i szczegółowe informacje na ten temat:

W dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2020 roku na terenie powiatu tatrzańskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby  urodzone w latach 1999 i 2000, które w latach poprzednich zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B),
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę, które w roku 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłoszą się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Jedno z zadań Powiatu Tatrzańskiego to utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Oznacza to, że to właśnie samorząd powiatowy odpowiada za zimowe utrzymanie dróg, które oczywiście są własnością powiatu. Tymczasem wiedza o tym, kto jest zarządcą konkretnej drogi jest niewielka i często uwagi, jeśli chodzi o stan drogi kierowany jest do niewłaściwej instytucji. – Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego przygotowaliśmy czytelną informację za jakie drogi odpowiada Powiat Tatrzańskie i jakie firmy zajmują się ich odśnieżaniem – mówi nam Bożena Stopka-Rafacz naczelnik Wydziału Infrastruktury. – W Zakopanem dotyczy to m.in. estakady – ulicy Powstańców Śląskich oraz Oswalda Balzera. Wyzwaniem jest droga Łysa Polana – Morskie Oko, ale i tutaj dajemy sobie radę. Szczegółowy wykaz dróg przydatny dla mieszkańców naszego regionu jest dostępny na stronie Starostwa Tatrzańskiego. Uwagi co do zimowego utrzymania dróg najlepiej bezpośrednio kierować do firm, które wygrały przetargi i właśnie tym się zajmują. Udostępniliśmy całodobowe telefony i wszelkie uwagi można tam zgłaszać na bieżąco – dodaje Bożena Stopka-Rafacz. – Oczywiście w godzinach urzędowania do naszego wydziału również można telefonicznie zgłosić nieprzejezdny odcinek drogi, śliską nawierzchnię itd. Na razie tegoroczna zima jest wyjątkowo łagodna i nie było sytuacji, aby któraś z dróg była źle utrzymana. Chodzi nie tylko o czas intensywnych opadów śniegu, ale i dni kiedy nawierzchnia może pokryć się niewidoczną warstwą lodu. Wykonawcy skutecznie dbają o bezpieczne warunki do jazdy na drogach powiatowych.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (drogi-st.jp.png)drogi-st.jp.png584 kB

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego podczas posiedzenia w dniu 15 stycznia zapoznał się z koncepcją przebudowy skrzyżowania na Wierchu Olczańskim w gminie Bukowina Tatrzańska. Zaprezentowany wstępny projekt zakłada budowę nowoczesnego ronda. Inwestycja ma minimalnie oddziaływać na pobliskie prywatne tereny, a jednocześnie w sposób zdecydowany poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu jak i płynność ruchu na obu drogach powiatowych. Nie jest jeszcze jednak postanowione jaka zostanie ostateczna wybrana koncepcja przebudowy zlokalizowanego tam skrzyżowania, kolejnym etapem będzie zaprezentowanie wybranych koncepcji samorządowi Bukowiny Tatrzańskiej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (projekt-ronda.pdf)projekt-ronda.pdf773 kB

Pod nieco tajemniczo brzmiącym hasłem kryją się sprawy ważne dla każdego mieszkańca. Otóż specjaliści na miejscu w terenie będą dokonywać m.in.  pomiaru każdego budynku i wykonają tzw. obrys, który potem pojawi się na mapie ewidencyjnej. Druga sprawa, niezmiernie ważna dla każdego właściciela nieruchomości, to ustalenie przebiegu granic poszczególnych działek, a tutaj warto na bieżąco zasięgać informacji na temat wyników przeprowadzanych prac, aby zweryfikować je z posiadaną wiedzą i dokumentami. Zdarzają się bowiem odstępstwa pomiędzy stanem faktycznym, a tym co znajduje się w dokumentach i naszej pamięci. Rozpoczęte prace mają właśnie m.in. na miejscu wyjaśnić wszelkie wątpliwości, tak aby zasobach geodezyjno-kartograficznych czyli popularnych mapach widniały prawdziwe i rzetelne informacje.

Uchwała Nr 110/44/19

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie prowadzenia  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.