Do 29 lipca br. można nominować osoby do konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

W dniu 10 maja 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: osoby prawne, osoby prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 29 lipca br..

Informacji o konkursie: Amicus Hominum » Małopolska (www.malopolska.pl)