Od samego początku wojny w Ukrainie i napływie uchodźców do Polski, Powiat Tatrzański aktywnie w każdy możliwy sposób wspiera osoby potrzebujące pomocy. Od początku konfliktu pochłonęło to już ponad 5,5 mln złotych a trzeba brać pod uwagę, że pomoc będzie w tym wypadku będzie musiała być długofalowa i systematyczna. Rozmowa z Zofią Garbulińską Skarbnikiem Powiatu Tatrzańskiego.

Pani Skarbnik, można powiedzieć, że zakres pomocy, której udziela Powiat Tatrzański uchodźcom z Ukrainy, jest naprawdę imponujący.

Tak, są to duże kwoty. Od początku powstania konfliktu w Ukrainie, Powiat Tatrzański uczestniczy w zapewnieniu opieki i schronienia cudzoziemcom. W marcu tego roku podpisaliśmy umowę - porozumienie z Wojewodą Małopolskim na realizację tego zadania. Ze środków budżetu państwa przez powiat przepływają środki dla obiektów, które zapewniają opiekę i schronienie uchodźcom. Dystrybuujemy te środki jako Starostwo Powiatowe, a na koniec czerwca tego roku wypłaciliśmy już łącznie 5 mln 516 tys. zł.

Rozumiem, że liczba uchodźców jest zmienna, bo część z nich dopiero przyjeżdża, część wraca, jeszcze inna grupa decyduje się, by zostać w Polsce.

Tak, na początku w poleceniu Pana Wojewody mieliśmy 26 obiektów, w których uchodźcy otrzymywali schronienie. Kształtowało się to bardzo różnie. Był też taki moment, że przyjęliśmy 1600-1800 osób. Liczba uchodźców jest płynna ze względu na to, że część z nich już wyjechała. Na dziś mamy około 800 osób, ale też zdarzają się nam relokacje, wynikające z przejmowania uchodźców od innych gmin. Na pewno będzie jeszcze przejęcie osób od gminy Bukowina Tatrzańska. Staramy się, aby uchodźcy mieli zapewniony dobry pobyt na terenie naszego powiatu

Był też taki moment, w którym Powiat Tatrzański przejął uchodźców z obiektów organizowanych przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą.

Na wniosek Pana Wojewody, po spotkaniu z Tatrzańską Izbą Gospodarczą, Powiat Tatrzański przejął ponad 20 obiektów. Z części tych obiektów uchodźcy już wyjechali, a część nadal funkcjonuje i z tymi obiektami Powiat podpisał umowy. Niektóre miejsca działają na przykład tylko do 30 czerwca, ale są też takie obiekty, które przyjmują uchodźców do odwołania z polecenia Pana Wojewody. Na dziś nie ma terminu zakończenia pomocy dla osób które uciekły przed wojną na Ukrainie i są na terenie Polski i oczywiście tak samo na terenie powiatu tatrzańskiego.