Zapraszamy przewoźników realizujących przewozy na terenie Powiatu Tatrzańskiego, na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 marca 2019r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

Celem spotkania jest przedstawienie zamierzeń Województwa Małopolskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej, a także poznanie opinii przewoźników drogowych nt. planowanego przedsięwzięcia.