Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się  w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

 

logo

W dniu 11 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Małopolskiego – pana Łukasza Kmity. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze Starostą Tatrzańskim – panem Piotrem Bąkiem na czele.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej (DP) nr 1648K – ul. Oswalda Balzera z drogą gminną (DG) nr G420138K – ul. Chłabówka Górna w m. Zakopane wraz z dojazdami na odcinku: DP km 2+18010 – 2+465,20, DG km 0+998,95 – 1+078,25” w dniu 24.11.2021r. w godz. 8.00 - 17.00 planowane jest okresowe zamknięcie drogi gminnej – Chłabówka Górna dla ruchu kołowego oraz w dniu 25.11.2021r. w godz. 8.00 – 17.00 planowane jest całkowite zamknięcie drogi gminnej – Chłabówka Górna dla ruchu kołowego.

  

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

Szanowni Państwo, w ramach treningów i ćwiczeń systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77. rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 na terenie całego powiatu tatrzańskiego nadany zostanie  akustyczny sygnał alarmowy (alarm - dźwięk modulowany w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.


To już praktycznie połowa wakacji, a przed nami sierpień, czyli praktycznie szczyt sezonu turystycznego pod Tatrami. W Powiecie Tatrzańskim w tym czasie w szczytowych weekendach przebywa ponad 100 tysięcy turystów. I to właśnie dla nich jak i dla stałych mieszkańców przygotowaliśmy ważne informacje przydatne w przypadku nagłego zdarzenia czy zachorowania. Rozmowa z Łukaszem Błońskim kierującym Oddziałem Wewnętrznym Szpitala Powiatowego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Panie Doktorze przypomnijmy w jakich przypadkach możemy wezwać karetkę pogotowia, a w których powinniśmy szukać pomocy u lekarza podstawowego kontaktu

Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy zasada jest taka sama tzn. w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, poważnego stanu chorobowego możemy wezwać karetkę lub jeżeli jesteśmy sami w stanie, to możemy własnym transportem przyjechać na SOR. Nagłe zagrożenie życia lub zdrowia to np. bardzo silny ból w klatce piersiowej, silna duszność, złamanie nogi, uraz głowy, wymioty trwające 2-3 dni połączone z silnym odwodnieniem i osłabieniem, gdzie nie jesteśmy w stanie przyjmować pokarmów, gorączka 39-40 stopni – niespadająca po podstawowych lekach przeciwgorączkowych. To są te bezpośrednie stany w jakich powinniśmy nie wahać się i albo jeżeli jesteśmy w stanie samodzielnie czy z pomocą rodziny dojechać do SOR-u albo powinniśmy wezwać pogotowie. Natomiast stany, w których możemy szukać pomocy w opiece całodobowej, która mieści się w budynku naszego szpitala na parterze to są stany mniej ostre, czyli np. przy biegunce trwającej krócej, niezbyt intensywnej, nie powodującej silnego osłabienia – to przykład choroby, która może być leczona w opiece całodobowej. Jeżeli skończą się nam leki, bo jesteśmy przyjezdni – leczymy się na stałe na nadciśnienie lub np. na astmę – to kolejna przyczyna dla której powinniśmy się zgłosić do opieki całodobowej. Jeżeli mamy jakąś łagodniejszą infekcję np. kaszel bez duszności, podniesioną temperaturę, ale nie drastycznie i czujemy się zaniepokojeni naszym stanem zdrowia mamy prawo poszukać pomocy i na pewno uzyskać ją właśnie w opiece całodobowej.