W dniu 22 sierpnia 2019r. w godzinach popołudniowych na obszarze Tatrzańskiego Parku  Narodowego w rejonie Giewontu, wystąpiła gwałtowna burza. Pierwsze zgłoszenie do Starostwa dotarło ok. godziny 14:30 o dwóch osobach poszkodowanych w rejonie krzyża na Giewoncie. Po 15 minutach otrzymaliśmy informację, że poszkodowanych w tym rejonie jest zdecydowanie więcej, dlatego też o godz. 16 Wicestarosta Tatrzański powołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wszystkich służb w siedzibie Starostwa, komendanci  postawili służby w stan gotowości. W międzyczasie do Zakopanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyjechali Pan Wojewoda z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MW Kraków. Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu, Wicestarosta nakazał podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu opanowania zaistniałego zdarzenia.

Zapraszamy na bezpłatną kontrole świateł w dniach 15 i 22 czerwca w ramach akcji "Twoje Światła Twoje Bezpieczeństwo". Wykaz stacji diagnostycznych biorących udział w akcji znajduje się na plakacie.

„ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny, emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza”.