Przedstawiciele powiatów łowickiego, poznańskiego, hrubieszowskiego, tatrzańskiego, kartuskiego, rawickiego, wadowickiego, międzychodzkiego i żyrardowskiego rozmawiali o funkcjonowaniu służby zdrowia.

22 kwietnia 2022 roku w Zakopanem miał miejsce drugi dzień spotkań w ramach wizyty powiatów partnerskich w sprawie funkcjonowania powiatowej służby zdrowia. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele powiatu łowickiego, poznańskiego, hrubieszowskiego, tatrzańskiego, kartuskiego, rawickiego, wadowickiego, międzychodzkiego i żyrardowskiego.  W ramach spotkania odbyły się warsztaty tematyczne poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z planowanymi zamianami ustawodawczymi w zakresie modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa. Wśród prelegentów znalazł się Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Bernard Waśko - Zastępca Prezesa NFZ oraz Józefa Szczurek-Żelazko - Posłanka na Sejm RP.
 
Józefa Szurek-Żelazko podkreślała fakt, iż szpitale przechodzą ciągłe zmiany, a personel medyczny nieustannie podnosi swoje kompetencje. Jednocześnie zwiększają się również oczekiwania wobec służby zdrowia, co jest pozytywnym następstwem poszerzającej się świadomości społeczeństwa na temat zdrowia i profilaktyki. - Rozmawialiśmy dzisiaj  o licznych projektach, które są na różnym etapie procedowania - mówiła do zgromadzony poseł. - Mam pełną świadomość, że projekt restrukturyzacji szpitali jest najbardziej interesujący i najbardziej kontrowersyjny. Żyjemy w „ciekawych” czasach, a to powoduje, że legislacja musi być dostosowana do aktualnych potrzeb, które pojawiają się tu i teraz. Każdy z nas ma ogromne doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia - przekonywała posłanka Szczurek-Żelazko. Podkreślone zostało również znaczenie otwartego rozmawiania z posłami powiatów i województw, którzy zdobyte informacje wykorzystują w swojej pracy sejmowej. - To my możemy wskazywać ten dobry kierunek - wskazywała na sprawczość posłanka. - Mam tu m.in. na myśli zwiększanie nakładów na opiekę długoterminową po to, by zapewnić podstawowe potrzeby społeczności lokalne. Nasze społeczeństwo starzeje się, zmienia się struktura polskich rodzin, dlatego jest to tak ważne - dodała Szczurek-Żelazko. Wśród opstyczmistyczfych wiadomości znalazł się również informacja, że aktualnie w Polsce funkcjonuje 7 nowych wydziałów na, których kształcą się lekarze, co niebawem powinno dać wymierny efekt. W Polsce funkcjonuje również ponad 100 szkół pielęgniarskich i w porównaniu do poprzednich lat tendencja dynamicznie wzrostowa.
 
Głos zabrała również Regina Tokarz, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. - Dyrektorem tego szpitala jestem od 19 lat - zaczęła  przemowę dyrektor. - W latach 2004-2021 nie próżnowaliśmy, poczyniliśmy liczne inwestycje oraz przeprowadziliśmy szereg remontów. Koszt samych inwestycji to ponad 70 mln zł, z czego połowa to sprzęt i aparatura medyczna. Do tego dochodzi 20 mln zł, które pochłonęły remonty. Wszystko to składa się na kwotę ponad 90 mln zł, które przyczyniły się do tego, że Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego wygląda dzisiaj zupełnie inaczej i jest na zupełnie innym poziomie wyliczała Regina Tokarz. O rozwoju zakopiańskiego szpitala świadczy również suma bilansowa szpitala, czyli aktywa i pasywa, która wynosiła nieco ponad 25 mln zł, a aktualnie przekracza 85 mln zł. Podkreślono rownież, że tylko w powiecie tatrzańskim funkcjonują trzy zespoły ratownictwa: jeden specjalistyczny i dwa podstawowe oraz sezonowy na 12h w zimie i latem. Przekłada się to na 5 tys. wyjazdów dziennie przy 68 tys. mieszkańców i średnio 150 tys. turystów. 

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9