W hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem 9 września odbyła się XXVI Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej. Głównym celem konferencji było szerzenie oraz doskonalenie wiedzy onkologicznej wśród ginekologów, onkologów, ginekologów onkologicznych, chirurgów, urologów czy genetyków poprzez ich aktywny udział w wymagających sesjach naukowych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców - szanowanych ekspertów z całej Polski. Rozpatrywanie zawiłych przypadków medycznych w gronie specjalistów pozwala na szybsze oraz prawidłowe diagnozowanie schorzeń, a przez to bardziej efektywne leczenie, lepszą opiekę nad chorymi z rozpoznanym nowotworem oraz kompleksową rehabilitację fizyczną i psychiczną po zakończonym leczeniu lub kuracji.

Wydarzenie poruszało istotną tematykę, którą trzeba nagłaśniać. Pandemia spowodowała, iż wiele pacjentek z obawy przed wirusem odkładało wizyty u swoich ginekologów, nie badało się regularnie, nawet mimo wystąpienia niepokojących objawów. A właśnie regularne badanie się, prewencja, obserwowanie swojego ciała i regularne wizyty u specjalistów w dużej mierze przyczyniają się do wczesnego wykrycia zmian w ciele, co w rezultacie przyśpiesza proces diagnozy oraz wdrożenia skutecznego leczenia.

 

Podczas Konferencji uczestnicy otrzymali możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi diagnozowania oraz leczenia nowotworów narządów płciowych. Wybitni specjaliści przedstawili skomplikowane przypadki medyczne ukazując nowatorskie sposoby leczenia oraz rehabilitacji. Konferencja miała również na celu podkreślenie ogromnego znaczenia współdziałania personelu medycznego oraz ekspertów medycyny różnej specjalizacji. Rozpowszechnianie wiedzy - zarówno merytorycznej jak i praktyczej, konieczność nieustannego kształcenia się ginekologów i ginekologów onkologicznych w zakresie diagnostyki nowotworów kobiecych oraz ich profilaktyki czy leczenie są niezwykle istotne.

W wydarzeniu na zaproszenie wybitnych specjalistów m.in. Profesora Zbigniewa Kojsa i Doktora Huberta Wolskiego wziął udział Pan Władysław Filar - zastępca Starosty Tatrzańskiego.

  • Filar1
  • Filar2
  • Filar3