To niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Małopolski, ale i całego kraju. Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, którego obecnie organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie, zakończył prace przy budowie nowego skrzydła budynku. Powiat Tatrzański, który wcześniej przez 25 lat był organem prowadzącym wspomnianego szpitala specjalistycznego w Zakopanem reprezentowali: Piotr Bąk starosta tatrzański i jego zastępca Władysław Filar.

Warto przypomnieć na wstępie, że przez ćwierć wieku Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem organem prowadzącym placówkę był Powiat Tatrzański.

I dopiero pod koniec ubiegłego roku Rada Powiatu zdecydowała o porozumieniu, na mocy którego szpital przejęło pod swoje skrzydło Województwo Małopolskie. Dzięki wybudowaniu nowego skrzydła i uzyskanej nowej powierzchni, teraz szpital specjalistyczny w sporej części, to kilkuosobowe sale chorych z łącznie 42 łóżkami oraz pomieszczenia w którym znajdą się gabinety lekarskie przychodni specjalistycznych. Ale to nie wszystko – na najwyższym poziomie budynku swoje miejsce znalazł Zakład Patomorfologii i Genetyki, zaliczany do najlepszych w kraju. Obecny na otwarciu inwestycji Witold Kozłowski Marszałek Małopolski przekazał też dyrekcji placówki symboliczny czeka na 5 mln złotych. Pieniądze pozwolą placówce kupić w najbliższym czasie nowoczesny tomograf komputerowy. Warto dodać, że rozbudowa szpitala pochłonęła 20 mln złotych, z czego 18 mln przekazało Województwo Małopolskie.

Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem to można powiedzieć „perełka” wśród placówek medycznych o tej renomie. Do niedawna Powiat Tatrzański był jedynym z 16 powiatów w Małopolsce, który odpowiadał za dwa szpitale. To wielkie wyzwanie, ale oba szpitale świetnie sobie radziły i ciągle podnosiły poziom usług medycznych świadczonych w tych jednostkach. Wspomniany Szpital Specjalistyczny obsługuje nie tylko mieszkańców Małopolski, ale cały kraj. Profesor Marcin Zieliński skupił wokół siebie grupę wybitnych lekarzy, wielu z nich ma stopnie naukowe, a cały zespół medyczny i personel to osoby o najwyższych kwalifikacjach. Placówka bez wątpienia można powiedzieć to najwyższy poziom torakochirurgii i badań genetycznych. Powiat tatrzański jest jednak niewielki, ma skromny budżet, a tego typu placówka wymaga poważnego wsparcia. To się udało uzyskać w momencie, gdy w drodze porozumienia Województwo Małopolskie stało się organem prowadzącym szpitala. I już widać pierwsze efekty działania samorządu województwa. Jesteśmy na otwarciu nowego skrzydła szpitala, koszt inwestycji to około 18 mln złotych. Te inwestycje współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego pokazały, jakie możliwości są w potencjale województwa. Dlatego właśnie większe możliwości finansowe Województwa Małopolskiego przekonały Radę Powiatu Tatrzańskiego, Zarząd Powiatu i załogę szpitala, że nadszedł czas, żeby po 25 latach działania szpital stał się wojewódzkim. Różne były obawy, ale większość uznała, że to najlepsze rozwiązanie. Dokonując aktu przekazania Powiat Tatrzański przekazał Województwu Małopolskiemu wielki majątek, wartość księgowa nieruchomości, na której jest szpital wraz z budynkami, to 50 milionów złotych. To chcę podkreślić wartość księgowa, bo oczywiście rynkowa jest znacznie większa. Proszę przypomnieć sobie, że przed laty były pomysły, aby Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem zlikwidować i na jego miejscu wybudować hotel. Dlatego Rada Powiatu Tatrzańskiego zastrzegła sobie, że to darowizna na określony cel: nieruchomość ma służyć szpitalowi, który w swoim statucie ma zapisane zadania, które dzisiaj ma właśnie zakopiański Szpital Specjalistyczny im. Klary Jelskiej. Forma organizacyjna tego szpitala to musi być Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a na ewentualną zmianę musi wyrazić zgodę samorząd Powiatu. Generalnie zmiana celu darowizny powoduje zwrot nieruchomości do darczyńcy i w ten sposób właśnie zabezpieczyliśmy dla lokalnej społeczności zasady przekazania szpitala. Wyniki z zakresu leczenia i badań w szpitalu budzą podziw i wielkie uznanie. To wielka zasługa dyrektora, profesora Marcina Zielińskiego i całej załogi: lekarzy, pielęgniarek i administracji. Prawą ręką pana profesora jest wicedyrektor Helena Brzozowska, która te trudne inwestycje zdołała przeprowadzić w warunkach normalnej pracy szpitala. Nie zmniejszyła, a nawet zwiększyła przy tym wynik realizacji kontraktu z NFZ – przypomina Piotr Bąk starosta tatrzański.

Zakończona właśnie rozbudowa Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, radykalnie poprawi więc warunki leczenia pacjentów w tej placówce. Inwestycja była możliwa dzięki przejęciu prowadzenia szpitala przez Województwo Małopolskie od Powiatu Tatrzańskiego pod koniec 2023 roku. Ale już wcześniej, w ciągu ostatnich lat praktycznie od podstaw utworzono Oddział Intensywnej Terapii, a następnie nowoczesny Blok Operacyjny, który powstał w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach podczas poprzedniej rozbudowy szpitala.

Dzisiaj wspólnie z Dyrekcją Szpitala i władzami Powiatu Tatrzańskiego otwieramy zupełnie nowe skrzydło placówki, którego wybudowanie i wyposażenie kosztowało ponad 20 mln złotych. Województwo Małopolskie przekazało z tej sumy około 18,5 miliona, a szpital wygospodarował na ten cel środki w wysokości 2 mln złotych. Przypomnę, że do niedawna jego organem prowadzącym był Powiat Tatrzański, ale to placówka wysoko specjalistyczna, wychodząca poza ramy klasycznego szpitala powiatowego. O jego przejęciu przez samorząd województwa rozmawialiśmy ze starostą tatrzańskim Piotrem Bąkiem i władzami Powiatu od dłuższego czasu. Naszym wspólnym celem było zapewnienie placówce takiego finansowania, które umożliwi jej rozwój i dalsze świadczenie usług medycznych na tak wysokim poziomie jak obecnie. Gdy staliśmy się organem prowadzącym szpitala o ogromnej renomie, szybko udowodniliśmy, że to była dobra decyzja przede wszystkim dla pacjentów. Przekazaliśmy naprawdę spore środki finansowe na zakończoną właśnie rozbudowę placówki. I to nie koniec naszego wsparcia, teraz dla poprawy diagnostyki podjęliśmy decyzję jako Zarząd Województwa Małopolskiego, że przekazujemy właśnie kolejnych 5 mln złotych na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. Chcę podkreślić, że pracujący tu znakomity zespół medyczny, świadczy wysokospecjalistyczne usługi nie tylko dla mieszkańców Małopolski. Aż 30 procent pacjentów, to mieszkańcy praktycznie z całej Polski – mówił Witold Kozłowski marszałek Małopolski

Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym wieku szpital borykał się z wieloma problemami – już sam przedwojenny budynek dawnego sanatorium leczącego głównie chorych na gruźlicę nie był dostosowany do wymogów współczesnego lecznictwa szpitalnego. Potem na szczęście dzięki zaangażowaniu władz Powiatu Tatrzańskiego i Samorządu Małopolski, krok po kroku placówka była modernizowana. Oprócz Oddziału Intensywnej Terapii i zbudowanego od podstaw Bloku Operacyjnego z trzema salami spełniającymi najwyższe standardy, dokonano wiele innych zmian. Powstał zakład radiologii z tomografią komputerową i USG, oddział pooperacyjny z dziesięcioma łóżkami, a także kilkanaście łóżek na oddziale pulmonologii. Ale stary budynek nie był w stanie zagwarantować w salach chorych przyzwoitych warunków dla pacjentów.

- To były sale wieloosobowe bez łazienek i pacjenci mieli do dyspozycji zaledwie dwie toalety i prysznice na każdym piętrze. Dlatego tak ważna była dla nas inwestycja, którą właśnie oddajemy do użytku. Teraz na trzech piętrach w kilkuosobowych salach, z których każda ma osobne węzły sanitarne, w komfortowych warunkach mogą przebywać aż 42 osoby. Nowe skrzydło do którego przeniesiemy znaczną część pacjentów, umożliwi nam też następny etap czyli modernizację starych sal chorych, aby i one spełniały obecne standardy w tym zakresie. Ale dobudowana część naszej placówki, którą właśnie otwieramy, to również miejsce m.in. dla poradni specjalistycznych, które do tej pory funkcjonowały w trudnych warunkach lokalowych w osobnym budynku. Dzięki przychylności Zarządu Województwa Małopolskiego mamy teraz kolejny etap modernizacji naszej placówki za nami – podkreślał profesor dr hab. Marcin Zieliński dyrektor Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

W nowej części szpitala działa już również Pracownia Patomorfologii i Genetyki, która zajmuje się diagnozowaniem raka i jego mutacji. Ta część diagnostyczna szpitala zajmująca się też biologią molekularną wykonuje badania w zakresie profilowania genetycznego pacjentów. Wyposażenie pracowni umożliwia w ciągu 24 godzin przebadać próbki pobrane od 16 pacjentów, co znacznie przyspiesza diagnozę. W najbliższym czasie planowany jest zakup kolejnego urządzenia, które umożliwi wykonywać badania genetyczne w zakresie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jajnika, piersi czy prostaty.

Przekazane przez Województwo Małopolskie ponad 18 mln złotych pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.1. REACT-EU dla zdrowia.

 • 1503_ZT__F5A0206
 • 1503_ZT__F5A0213
 • 1503_ZT__F5A0275
 • 1503_ZT__F5A0280
 • 1503_ZT__F5A0307
 • 1503_ZT__F5A0318
 • 1503_ZT__F5A0352
 • 1503_ZT__F5A0417
 • 1503_ZT__F5A0449
 • 1503_ZT__F5A0459
 • 1503_ZT__F5A0480
 • 1503_ZT__F5A0486
 • 1503_ZT__F5A0522
 • DSC_3817
 • DSC_3869
 • DSC_3888
 • DSC_4012
 • DSC_4115
 • DSC_4145
 • DSC_4384
 • DSC_4458
 • DSC_4502
 • DSC_4619