Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w dniach od 20 do 23 lipca 2020r. w godzinach od 8:00 do 21:00 w związku z wykonywanym remontem drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi na odcinku od skrzyżowania na Gliczarów Górny do ronda na Klinie.

Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Zarządca drogi przeprasza za wszelkie utrudnienia.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że w dniach od 11 do 26 maja 2020r. w godzinach od 8:00 do 20:00 w związku z układaniem warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi dla ruchu kołowego, według poniższego harmonogramu:

a)    11 - 12.05 – warstwa profilowa odcinek II
b)    13-15.05 – warstwa wiążąca odcinek II
c)    16-18.05 – warstwa profilowa odcinek I
d)    19-21.05 – warstwa wiążąca odcinek I
e)    22-23.05 – warstwa ścieralna odcinek II
f)    25-26.05 – warstwa ścieralna odcinek I

logo powiatu

Z uwagi na wzrastające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz eskalującą wciąż liczbę zidentyfikowanych przypadków zachorowań na C0VID-19 w Polsce termin kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do dnia 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym Starosta Tatrzański nie przeprowadzi kwalifikacji wojskowej, zaplanowanej w terminie od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. na terenie powiatu tatrzańskiego.

Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Burmistrza Miasta Zakopane oraz Wójtów Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej tracą ważność.

Zapraszamy przewoźników realizujących przewozy na terenie Powiatu Tatrzańskiego, na spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz gmin Kościelisko, Biały Dunajec, Poronin, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska przy ul. Długa 144 (sala obrad).

Celem spotkania jest przedstawienie zamierzeń w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tatrzańskiego , a także poznanie opinii przewoźników nt. planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 22 sierpnia 2019r. w godzinach popołudniowych na obszarze Tatrzańskiego Parku  Narodowego w rejonie Giewontu, wystąpiła gwałtowna burza. Pierwsze zgłoszenie do Starostwa dotarło ok. godziny 14:30 o dwóch osobach poszkodowanych w rejonie krzyża na Giewoncie. Po 15 minutach otrzymaliśmy informację, że poszkodowanych w tym rejonie jest zdecydowanie więcej, dlatego też o godz. 16 Wicestarosta Tatrzański powołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami wszystkich służb w siedzibie Starostwa, komendanci  postawili służby w stan gotowości. W międzyczasie do Zakopanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyjechali Pan Wojewoda z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MW Kraków. Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu, Wicestarosta nakazał podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu opanowania zaistniałego zdarzenia.