Uroczysta sesja Rady Miasta Zakopane w tym roku odbyła się w Zakopiańskiej „Księżówce”. W trakcie sesji przyznano doroczne Nagrody Burmistrza. Laureatami zostali Michał Gąsienica Szostak, Piotr Kyc i Państwo Weronika i Edward Budni.

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wraz z zastępcami Agnieszką Nowak-Gąsienica i Tomaszem Filar z towarzystwie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity wręczyli tegorocznym laureatom statuetki autorstwa Marcina Rząsy.

Przed wręczeniem nagród przeczytane zostały laudacje nominowanym do Nagrody Burmistrza.

Michał Gąsienica – Szostak

Pańskie życie pod Giewontem naznaczone jest twórczością artystyczną od młodzieńczych lat.

Dzięki Pana pracy edukacyjnej i organizacyjnej jako dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki mogły poznawać tajniki sztuk plastycznych. Dziękujemy za promocję Zakopanego poprzez wystawy indywidualne i zbiorowe, poprzez Pana dzieła artystyczne, znajdujące się w świątyniach, jak i kolekcjach prywatnych.

To dzięki Panu, dobroczyńca Zakopanego – Władysław hrabia Zamoyski spogląda na „dobra” Zakopiańskie, które przekazał społeczeństwu.

Miasto Zakopane zawdzięcza Panu także obecny herb i flagę, które od 25 lat towarzyszą mieszkańcom podczas uroczystości, ale także w codziennym życiu.

Jako wyraz wdzięczności za działanie na rzecz Zakopanego przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2022.

Weronika i Edward Budni

W roku Jubileuszu 60-lecia zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego, pragniemy podziękować za działalność na rzecz Miasta Zakopane. Jako sportowcy – narciarze, przez wiele lat promowaliście nasze miasto na arenach międzynarodowych, zarówno na igrzyskach olimpijskich, jak i zawodach krajowych. Po zakończeniu kariery sportowej całym sercem i doświadczeniem zaangażowali się Państwo w pracę na rzecz młodych zakopiańskich sportowców jako ich trenerzy. Ta Państwa wspaniała działalność trwa po dzień dzisiejszy, pomimo wieku emerytalnego. Państwa praca zaowocowała znakomitymi wynikami młodych ludzi, którzy obecnie reprezentują Polskę na arenach sportowych całego świata.

Państwa działalność na rzecz sportu w Zakopanem jest nie do przecenienia.

Przekazując wyrazy wdzięczności w imieniu mieszkańców Zakopanego i własnym, przyznaję Państwu Nagrodę Burmistrza AD 2022

Piotr Kyc

Wyrażamy wdzięczność za Pana pracę na rzecz Małej Ojczyzny- jako radnego miejskiego i powiatowego.

Dziękujemy także za Pana działalność edukacyjną na rzecz najmłodszych Zakopiańczyków. Od wielu lat jest Pan pedagogiem, uwielbianym przez wychowanków, który potrafi rozbudzić u nich ciekawość świata.

Pana działalność społeczna w zakopiańskich organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza na Harendzie, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, Stowarzyszeniu Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem jest nie do przecenienia.

Dziękujemy za ogromną pasję fotograficzną, która nie tylko utrwala historię naszego miasta, ale i promuje Zakopane w świecie.

Uznając Pana wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz Zakopanego przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2022.

W trakcie uroczystej sesji głos zabrał także Starosta Tatrzański Piotr Bąk, który przypomniał jak wyglądała wizyta Św. Jana Pawła II 25 lat temu w Zakopanem.

 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6297
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6304
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6308
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6323
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6338
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6356
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6364
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6388
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6412
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6425
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6444
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6448
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6456
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6493
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6507
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6520
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6564
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6575
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6599
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6641
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6672
 • 2022-06-03_Uroczysta_sesja_Zakopanego_nagrody_burmistrza6673