Z danych Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu wynika, iż na terenie powiatu tatrzańskiego wypoczywa blisko 40 tysięcy dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku zanotowano 45 106 uczestników zorganizowanych ferii zimowych. - W związku z trwającymi feriami zimowymi, na bieżąco organizatorzy wypoczynku zgłaszają właściwemu kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku, a zatem liczba uczestników wypoczynku "Zima 2020" wzrośnie - zastrzega Jolanta Michalska, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Krakowie. Rola Kuratorium nie ogranicza się tylko do rejestracji danych. Pracownicy KO są informowani o ewentualnych niedociągnięciach, czy problemach w miejscach zgłoszonych do wypoczynku uczniów. - W przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeżeli organizator wypoczynku nie uzupełni braków lub nie usunie nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszonym wypoczynku, kurator oświaty odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku - wyjaśnia Jolanta Michalska.