Starostwo Tatrzańskie w Zakopanem zaprasza do odwiedzenia prezentowanej u siebie wystawy przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającej 28 maja 40 rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia. Sama wystawa została wcześniej przygotowana w związku z obchodzonymi w październiku 2018 roku 70 rocznicą objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Wystawę okolicznościową można oglądać w holu Starostwa Tatrzańskiego w Zakopanem. Autorzy wystawy skomponowali ją zestawiając zdjęcia archiwalne i cytaty. Kluczem do jej zrozumienia jest otwarty katalog pojęć będących filarami, na których opiera się – jak to nazwał Karol Wojtyła – „gramatyki życia” zarówno jednostek jak i całych społeczności. Także obchodzącej 100 lecie niepodległości Polski.

Nie jest to wystawa biograficzna. Kluczem do jej zrozumienia jest katalog podstawowych wartości, porządkujących nasze życie i życie odrodzonej 100 lat temu Rzeczypospolitej. Hasła wybrane przez autorki tworzą pewien otwarty wciąż katalog pojęć będących filarami życia każdego z nas. Przywołane tu wartości pojawią się w myślach wszystkich, którzy świadomie chcą przeżywać swoje istnienie. Nad każdym z nich trzeba się wcześniej czy później pochylić, każdemu poświęcić chwilę. To filary, na których opiera się ludzka "gramatyka życia". To podstawa funkcjonowania nie tylko jednostek, ale i społeczności ludzkich – rodzin, wspólnot, narodów.

Autorki zagłębiły się w teksty pozostawione przez naszych bohaterów – często teksty trudne, wymagające, hermetyczne – żeby wyłuskać z nich esencję. Starały się wydobyć z nich cytaty, które jak w soczewce pokazują podejście naszych dwóch mistrzów do podstawowych dla nas wszystkich pojęć. Szukały nie tylko definicji, ale i gradacji ich wagi, kontekstów filozoficznych, moralnych, ale też historycznych. Szukały wreszcie wskazówek i przestróg, jakie kard. Wyszyński i Jan Paweł II pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej dalszej historii już bez ich bezpośredniej pomocy. Wystawę skomponowano ze zdjęć archiwalnych i cytatów, których zestawienie daje widzowi przestrzeń do refleksji i zachęca do indywidualnego uzupełniania katalogu wartości.

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Narodowe Centrum Kultury

Autorki wystawy: Anna Brojer i Aleksandra Kaiper-Miszułowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN


  • wyszy1
  • wyszy2
  • wyszy3
  • wyszy4
  • wyszy5
  • wyszy6
  • wyszy7
  • wyszy8