Druga konferencja z cyklu #Małopolska lokalna odbędzie się 4 października 2023 roku w Nowym Targu.

Już drugi raz zapraszamy Państwa do dyskusji na temat obszarów wiejskich w Małopolsce, a szczególnie w jej południowej części, organizując konferencję poza Krakowem.

Co stanowi siłę napędową małopolskich miast i wsi? Czy potencjał Małopolski południowej drzemie tylko w jej tradycji? Jak na południu Małopolski rozwija się handel, a jak turystyka?

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny (POF) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu zebranie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii ZIT od mieszkańców Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Konsultacje mają zapewnić udział społeczności oraz podmiotów społecznych i gospodarczych POF przy opracowywaniu Strategii ZIT.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 05 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 22 września 2023 r. o godz. 13.00, do którego link zamieszczony zostanie na stronach internetowych samorządów POF; https://us02web.zoom.us/j/81814692353?pwd=MVh3YTVDZlFzeUJQbHQrL05tL2k0Zz09
 2. zamieszczenia projektu dokumentu do konsultacji na oficjalnych stronach internetowych samorządów wchodzących w skład POF i zbieranie uwag za pomocą ankiet:
  https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_oos  - formularz do OOŚ
  https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_konsultacje  - formularz do Strategii ZIT
  Dokumenty do konsultacji oraz linki do ankiet zamieszczone zostaną na stronie internetowej POF: www.ofpodhale.pl  i na stronach internetowych samorządów POF: www.nowytarg.pl, www.zakopane.pl, www.bialydunajec.com.pl ,  www.czarny-dunajec.pl, www.ugbukowinatatrzanska.pl , www.gminakoscielisko.pl , www.lapszenizne.pl , www.ugnowytarg.pl , www.poronin.pl , www.rabka.pl , www.szaflary.pl  , www.nowotarski.pl , www.powiat.tatry.pl  oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.
 3. zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonego także na stronach internetowych samorządów POF oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.
  Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2023 roku drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się 22 września 2023 r. o godz. 13.00 na platformie zoom - https://us02web.zoom.us/j/81814692353?pwd=MVh3YTVDZlFzeUJQbHQrL05tL2k0Zz09

Wnioski można pobrać z strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem w zakładce "Aktywny Samorząd" - www.pcpr.tatry.pl

Wnioski można składać:

 • w formie elektronicznej poprzez platformę - System Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl/)
 • oraz w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, przy ul. Heleny Modrzejewskiej 5.

Terminy składania wniosków:

Powiat Tatrzański / Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu „Tatrzańskie Szlaki Kariery”, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Zakłada on realizację instrumentów i usług rynku pracy, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:

W Zakopanem odbyło się już szesnaste z kolei forum, tym razem pod hasłem „Transport i geotermia na Podtatrzu dziś i jutro”. Rozmawiano m.in. o perspektywach poprawy w najbliższych latach dostępności komunikacyjnej południa Małopolski – zarówno, jeżeli chodzi o transport drogowy jak i kolejowy. Poruszono również kwestie związane z wykorzystaniem na Podhalu ekologicznego źródła energii jakim jest geotermia, już teraz wykorzystywana do ogrzewania budynków. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z południa Małopolski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz eksperci zarówno w dziedzinie komunikacji jak i geotermii.

 • 230417_MRiRW_Polska_wies_to_przyszo_plakat_A3_print

W piątek 17 lutego w Zakopanem uroczyście podpisano umowę ważną dla całego Powiatu Tatrzańskiego. Dzięki dokumentowi Województwo Małopolskie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpoczyna współpracę z Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem. To wydarzenie o przyszłościowej perspektywie dla całej małopolskiej kultury, nauki, oświaty, ale także pamięci o narodowych i niepodległościowych tradycjach. Pisana od ponad 150 lat historia Sokolnictwa będzie nadal rozwijana w Zakopanem i Nowym Sączu. Po podpisaniu listu intencyjnego dokonano uroczystego poświęcenia wyremontowanej części budynku oraz przedstawiono uczestnikom wydarzenia historię organizacji.

Starosta Tatrzański informuje o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023-2026.  
Powiatowa Rada Rynku pracy jest organem opiniodawczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:


- terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- terenowych struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
- organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.               

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy należy dokonać na druku – Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na terenie Powiatu Tatrzańskiego (Zał. 1) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 15 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”. Jednocześnie informujemy, że Powiatowa Rada Rynku Pracy zostanie powołana przez Starostę Tatrzańskiego. Skład osobowy Rady zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej powiatu tatrzańskiego oraz na stronie www.powiat.tatry.pl.

Poniżej do pobrania  - Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy

We wtorek 3 grudnia w Szaflarach Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury podpisał program inwestycji drogowych na Podtatrzu. Przebudowana ma być droga Szaflary - Nowy Targ, a także odcinek DK 7 z Rabki-Zdroju aż do przejścia granicznego w Chyżnem. Warto przypomnieć, że niezależnie od tego trwają już prace projektowe jeśli chodzi odcinek zakopianki od Szaflar do Zakopanego.

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu o przyznanie znaku Marki Tatrzańskiej.

Marka Tatrzańska  to lokalny certyfikat jakości ustanowiony przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.  Przyznawana jest wyjątkowym usługom, produktom, inicjatywom, ale też szczególnym dla regionu tatrzańskiego ludziom, którzy sprawiają, że połączenie tradycji z nowoczesnością staje się możliwie.

Przedsięwzięcie w znaczący sposób pozwala na pełną identyfikację artykułów spożywczych, wyrobów, produktów rękodzielniczych, usług gastronomicznych, handlowych, noclegowych i innych na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Przyznawane certyfikaty są wyznacznikami prestiżu i autentyczności. Przyczyniają się do rozwoju i poprawy wizerunku naszego regionu.