W związku z modernizacją centrali telefonicznej w celu zwiększenia dostępności oraz funckjonalności systemu telekomunikacyjnego dla interesantów Urzędu Starostwa, w dniu 10 grudnia 2021r. mogą wystąpić chwilowe utrudnienia z połączeniem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje o zamiarze przystąpienia przez Powiat Tatrzański do realizacji w 2022 r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2022 r. beneficjenci - za pośrednictwem Powiatu - mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze  likwidacji barier architektonicznych i barier  w komunikowaniu się, tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych, dofinansowania wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej.

 

 

Uchwała Nr 372/43/21
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 15 listopada 2021

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 945), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

herb starostwo

W  najbliższą środę  zapraszamy na kolejny webinar dedykowany lokalnym liderom: sołtysom i przedstawicielom organizacji pozarządowym (w tym KGW, OSP i innym NGO). Tym razem zapraszamy na debatę pt. „Wartość pracy w słowach i doświadczeniach Jana Pawła II”.

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy: Pana Bartosza Kalińskiego - Burmistrza Wadowic; Księdza Łukasza Piórkowskiego - Dyrektora Muzeum Rodziny Jana Pawła II; Pana Tomasza Łysonia – przedsiębiorcę - właściciela Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „Łysoń”, który był nominowany do Małopolskiej Nagrody Pracy 2021 w kategorii Przedsiębiorca przyjazny Rodzinie; Pana Jana Gąsienice-Walczaka - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Pana Michała Kądziołkę -Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zaproszenie na debatę zostało opublikowane na naszym youtubowym kanale: https://www.youtube.com/watch?v=ktg_Mf6zRDc

Debata będzie transmitowana „na żywo” dla członków FB grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”https://www.facebook.com/groups/lokalni.liderzy.malopolski/

Krzysztof Fryźlewicz

Ostatnie pożegnanie odbędzie się  w poniedziałek 25 października 2021 r. o godz. 13:00
w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.
Po Mszy Św. przejazd na cmentarz przy ul. Nowotarskiej.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Krzysztof Fryjewicz urodził się 9 maja 1944 r. w Zakopanem.

Ukończył I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem (1962). W latach 1962-1963 był stażystą w Fabryce Tektury w Białym Dunajcu; twórcą rękodzieła (praca na rzecz Cepelii) w l. 1965-1974; starszym konserwatorem w hotelu „Orbis” Kasprowy w Zakopanem(1974-1983, skąd odszedł z powodów politycznych). W l. 1991-2002 prowadził własną działalność gospodarczą.

W NSZZ „Solidarność” od października 1980 r., inicjator i założyciel (wraz z żoną Anną Fryjewicz) Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w hotelu „Orbis” Kasprowy w Zakopanem, członek KZ. Uczestnik akcji ulotkowych, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, współorganizator i uczestnik strajków w Orbisowskich Hotelach Zakopanego i podległych mu placówek.

W l. 1980-1990 wraz z żoną był współorganizatorem i członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracyu oo. Pallotynów na Krzeptówkach – współpracował z ks. M. Drozdkiem.  Współorganizował msze św. za ojczyznę oraz konferencje, wykłady i spotkania (m.in. z ks. K. Jancarzem, W. Półtawską i innymi).

W l. 1980-1989 współpracował m.in. z S. Wróbel, S. Jirą, A. Janikiem, L. Rekalem, B. Chrywniak, B. Kojer, Z. Ignacokiem, J. Pałubickim, prof. K. Laskowicz, J. Zacharko, S. Żurowskim, J. Gościej, B. Tarnowską i W. Obrochtą.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2022r.

 

  1. Starosta Tatrzański zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zmianami) do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacje zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w roku 2022.
  2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

logo

W dniu 14 października 2021 r. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2022 roku.

Na Cmentarzu Przyrodniczym w De Hoevens i podczas uroczystej mszy świętej w Kościele Miłosierdzia Bożego pożegnaliśmy Honorową Obywatelkę Zakopanego śp. Helenę Garcia.

Podczas uroczystości pogrzebowych szczególne słowa powitania skierowane zostały do delegacji z Zakopanego na czele z przewodniczącym Rady Miasta Zakopane Janem Glucem, wicestarostą tatrzańskim Władysławem Filarem i przedstawicielkami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zakopanem.

Z Zakopanem śp. Helenę Garcia łączyły szczególne więzi.

Kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, Pani Helena Garcia z rodziną i przyjaciółmi zorganizowała pomoc materialną dla polskich rodzin. Już 18 kwietnia 1982 roku pojawiła się w Zakopanem w Parafii Najświętszej Rodziny u księdza Dziekana Władysława Curzydły z pierwszym, 25- tonowym transportem darów dla mieszkańców naszego miasta. W tym ładunku znajdowały się także specjalne zabawki i sprzęt do rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym, który pozwolił na uruchomienie jesienią 1982 roku pierwszego, przedszkolnego oddziału, projektowanego przez zakopiańską wspólnotę Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.

Dla zorganizowania tak wielkiej pomocy Państwo Manuel i Helena Garcia założyli Społeczny Komitet w swojej gminie położonej na przedmieściach Bredy. Komitet ten przyjął nazwę "Nieuw Ginneken - Helpt Kinderen in Zakopane - Polen" i został zarejestrowany w agendach ONZ jako organizacja pomocy socjalnej non profit.

Jak już informowaliśmy w czwartek 9 września na ramionach krzyża na Giewoncie zawieszona została kolejna płachta. Tym razem był to baner o wielkości przekraczającej 5 na 5 metrów jednak montaż został przeprowadzony nieudolnie i reklama cały czas powiewała na wietrze uniemożliwiając tym samym odczytanie napisu. Przed południem na szczyt Giewontu dotarli pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego wspięli się na krzyż, zdjęli baner i znieśli go do Zakopanego przekazując go policji. – Baner został najprawdopodobniej zawieszony w nocy – informuje Paulina Kołodziejska z TPN. – Nasze służby o sytuacji zostały powiadomione rano i od razu wyruszyły na miejsce. Na terenie parku narodowego obowiązuje zakaz umieszczania banerów i tablic wszelkiego rodzaju, dlatego i ten został ściągnięty i zniesiony do Zakopanego. Nie wiemy na razie kto zawiesił baner – tym zajmie się policja, która miejmy nadzieję ustali okoliczności całego zdarzenia. Jak informują funkcjonariusze na banerze znajdował się napis „Byłem Przybyszem a przyjęliście mnie”. Nie ma na razie informacji w jakim celu i w związku z czym baner został powieszony na krzyżu na Giewoncie. – Krzyż na Giewoncie jest ważnym symbolem – podkreśla Piotr Bąk Starosta Tatrzański. – Religijnym, narodowym i Zakopanego, bo przecież właśnie ten krzyż znajduje się w herbie naszego miasta. Ale jest również symbolem Tatr i dlatego znajduje się w rejestrze zabytków i powinien być przez wszystkich szanowany. Dziwie się, że trafiają się osoby, które chcą krzyż na Giewoncie traktować jak słup ogłoszeniowy lub świetne miejsce do różnego rodzaju manifestów. Powinno się go zostawić w spokoju i uszanować jego znaczenie – stoi na Giewoncie już ponad 100 lat i góruje nad kotliną zakopiańską i Zachodnimi Tatrami. Powinien być podziwiany przez turystów i odwiedzany przez pielgrzymów, a nie wykorzystywany w jakiś doraźnych celach.

 

Informujemy że jeszcze do dnia 15.09.2021 r. do godz. 12:00 można zgłaszać udział w konkursie o tytuł Ambasadora Bilansu Kariery 2021

Wybieramy Ambasadora Bilansu Kariery 2021

Zapraszamy Małopolanki i Małopolan:

urzędujące sołtyski/ sołtysów lub członkinie/ członków Kół Gospodyń Wiejskich, zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zadania dla kandydatów to m.in. :

  • aktywna promocja wśród mieszkańców, informacji otrzymanych od WUP uczenia się przez całe życie,
  • zamieszczanie otrzymanych informacji na profilu w social mediach,
  • przygotowanie własnych inicjatyw promocyjnych w internecie,
  • przygotowanie sprawozdania z prowadzonych przez siebie działań promocyjnych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!