Urząd Statystyczny w Krakowie w 2020r.  będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwałą nr. 133/7/20 z dnia 27 lutego 2020r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka" w Zakopanem.


załącznik do uchwały nr. 133/7/20 z dnia 27 lutego 2020r.  do pobrania poniżej, w sekcji załączniki niniejszego artykułu

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Konkurs na dyrektora Jutrzenki.pdf)Konkurs na dyrektora Jutrzenki.pdf2107 kB

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwałą nr. 132/7/20 z dnia 27 lutego 2020r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

 

załącznik do uchwały nr. 132/7/20 z dnia 27 lutego 2020r.  do pobrania poniżej, w sekcji załączniki niniejszego artykułu

Pliki do pobrania
Pobierz plik (konkurs dyrektor hotelarza.pdf)konkurs dyrektor hotelarza.pdf2298 kB

Czasy tzw. poboru i obowiązkowej służby wojskowej już dawno są przeszłością. Teraz Wojsko Polskie to zawodowa i profesjonalna armia i nie ma już problemu z niechcianą bo obowiązkową służbą przez rok czy nawet dwa lata. Teraz służba jako żołnierz zawodowy jest przez wielu mężczyzn i coraz więcej kobiet, uważane za atrakcyjny sposób na życie i realizację swoich ambicji i ideałów.   Ale uwaga – brak obowiązkowej służby wojskowej nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w celu określenia kategorii przydatności do służby wojskowej -  jest to  obligatoryjne. Powiatowa Komisja Lekarska musi bowiem każdej zobowiązanej do tego osobie wydać orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z kategorii zdolności. Oto ważne i szczegółowe informacje na ten temat:

W dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2020 roku na terenie powiatu tatrzańskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby  urodzone w latach 1999 i 2000, które w latach poprzednich zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B),
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę, które w roku 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłoszą się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Jedno z zadań Powiatu Tatrzańskiego to utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Oznacza to, że to właśnie samorząd powiatowy odpowiada za zimowe utrzymanie dróg, które oczywiście są własnością powiatu. Tymczasem wiedza o tym, kto jest zarządcą konkretnej drogi jest niewielka i często uwagi, jeśli chodzi o stan drogi kierowany jest do niewłaściwej instytucji. – Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego przygotowaliśmy czytelną informację za jakie drogi odpowiada Powiat Tatrzańskie i jakie firmy zajmują się ich odśnieżaniem – mówi nam Bożena Stopka-Rafacz naczelnik Wydziału Infrastruktury. – W Zakopanem dotyczy to m.in. estakady – ulicy Powstańców Śląskich oraz Oswalda Balzera. Wyzwaniem jest droga Łysa Polana – Morskie Oko, ale i tutaj dajemy sobie radę. Szczegółowy wykaz dróg przydatny dla mieszkańców naszego regionu jest dostępny na stronie Starostwa Tatrzańskiego. Uwagi co do zimowego utrzymania dróg najlepiej bezpośrednio kierować do firm, które wygrały przetargi i właśnie tym się zajmują. Udostępniliśmy całodobowe telefony i wszelkie uwagi można tam zgłaszać na bieżąco – dodaje Bożena Stopka-Rafacz. – Oczywiście w godzinach urzędowania do naszego wydziału również można telefonicznie zgłosić nieprzejezdny odcinek drogi, śliską nawierzchnię itd. Na razie tegoroczna zima jest wyjątkowo łagodna i nie było sytuacji, aby któraś z dróg była źle utrzymana. Chodzi nie tylko o czas intensywnych opadów śniegu, ale i dni kiedy nawierzchnia może pokryć się niewidoczną warstwą lodu. Wykonawcy skutecznie dbają o bezpieczne warunki do jazdy na drogach powiatowych.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (drogi-st.jp.png)drogi-st.jp.png584 kB

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego podczas posiedzenia w dniu 15 stycznia zapoznał się z koncepcją przebudowy skrzyżowania na Wierchu Olczańskim w gminie Bukowina Tatrzańska. Zaprezentowany wstępny projekt zakłada budowę nowoczesnego ronda. Inwestycja ma minimalnie oddziaływać na pobliskie prywatne tereny, a jednocześnie w sposób zdecydowany poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu jak i płynność ruchu na obu drogach powiatowych. Nie jest jeszcze jednak postanowione jaka zostanie ostateczna wybrana koncepcja przebudowy zlokalizowanego tam skrzyżowania, kolejnym etapem będzie zaprezentowanie wybranych koncepcji samorządowi Bukowiny Tatrzańskiej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (projekt-ronda.pdf)projekt-ronda.pdf773 kB

Uchwała Nr 110/44/19

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie prowadzenia  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

Uchwała Nr 105/45/19

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej   na terenie powiatu tatrzańskiego w 2020 roku.

 

    Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy                          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 294), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

Pliki do pobrania
Pobierz plik (zal_uz.pdf)Załącznik do uchwały.190 kB

W niedzielę 25 sierpnia br. Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski odwiedził rannych poszkodowanych podczas burzy na Giewoncie, przebywających w Szpitalu Powiatowym im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i udzielił im błogosławieństwa.

Tego samego dnia w Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” w Zakopanem, odbyło się też spotkanie Arcybiskupa z delegacją służb uczestniczących w akcji ratowniczej na Giewoncie oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Przy Pomniku św. Jana Pawła II pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego odmówiono modlitwę za tragicznie zmarłych, rannych oraz ich bliskich.

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36 zadaniami – Subregion Sądecki. Mieszkańcy Małopolski Zachodniej będą mogli wybierać z 31 zadań, a Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Subregionu Podhalańskiego – z 23 pomysłów.

- Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zapraszam do głosowania, które oficjalnie rozpoczniemy 9 września. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje - zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.