9 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych odbyła się podniosła uroczystość. 51 kadetów z mundurowych klas pierwszych i drugich ślubowało… dbać o honor Ojczyzny, godność flagi, godła, munduru i szkoły! Uroczyste złożenie przysięgi obserwowali przedstawiciele władz wojskowych: ppłk Dariusz Jaraszek, Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego, mjr Jerzy Czajka, Szef Wydziału Rekrutacji WKU i lokalnych – Wicestarosta Tatrzański, pan Władysław Filar oraz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, pan Andrzej Łęcki, a także nieliczni rodzice i rówieśnicy.

Najważniejszym punktem obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości była Msza Św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w Sanktuarium Narodowym Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Po niej w Miejscu Pamięci Narodowej pod repliką Krzyża na Giewoncie, wmurowana została urna z ziemią z grobów Kurierów Tatrzańskich. Następnie uroczystości przeniosły się na zakopiański Plac Niepodległości.

Ze względu na pandemię w tegorocznych wydarzeniach wzięło udział mniej niż zwykle osób.  W uroczystościach wzięli udział m.in.: Piotr Bąk starosta tatrzański, Władysław Filar wicestarosta tatrzański, władze Miasta Zakopanego z wiceburmistrzami: Agnieszką Nowak Gąsienicą i Tomaszem Filarem. 

  • plakat21
forum górskie

Starostwo Powiatowe w Zakopanem wraz z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury pragnie zaprosić Państwa na XIII Międzynarodowe Forum Górskie pn. „160 Rocznica Objawienia na Wiktorówkach”, które odbędzie się w dniach 8-10 października 2021r. w Zakopanem.

Podtatrze rozumiane jako obszar Podhala, Orawy, Pienin i Gorców pełni służebną rolę wobec społeczeństwa polskiego. Ze względu na Tatry, bogactwo przyrodnicze całego regionu oraz zachowany depozyt dziedzictwa kulturowego, podlega dynamicznym zjawiskom społecznym i gospodarczym. Stanowią one istotny przedmiot obserwacji, jak również determinują lokalny rozwój.

XIII Międzynarodowe Forum Górskie, które w tym roku skupia uwagę na znaczeniu miejsca kultu  oraz ludzi z nim związanych ma na celu wymianę poglądów, prezentację wyników badań, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowej dotyczącej Objawienia na Wiktorówkach w 1860 roku. Konferencja pozwoli na analizę oraz utrwalenie ważnych wydarzeń w historii regionu. Zwróci także uwagę na współczesną rolę Rusinowej Polany i jej okolicę pod względem ruchu turystycznego, a także podejmie rozważania o objawieniu          w świetle nauk kościoła katolickiego.

XIII Międzynarodowe Forum Górskie odbywać się będzie pod  Honorowym Patronatem Metropolita ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Partnerem Strategicznym konferencji jest Województwo Małopolskie.

Transmisja Dzień Pierwszy - 08.10.2021 🠗

Transmisja Dzień Drugi - 09.10.2021 🠗

Za nami zakopiańskie obchody kolejnej rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego. To wyjątkowa dla naszej Ojczyzny rocznica, o której nie sposób zapomnieć. Dokładnie 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się powstanie, o godzinie 17.00 wybiła godzina „W”. Walcząca Warszawa była symbolem walki Polski z niemieckim okupantem, wolnej i dumnej Ojczyzny. To właśnie wyzwolona stolica stała się punktem centralnym ruchu oporu.

W 77. rocznicę tamtych wydarzeń w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające ten moment i 63 dni trudnej walki. Podobnie było w Zakopanem, gdzie Piotr Bąk starosta tatrzański oraz m.in. władze Zakopanego złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy ZWZ Armii Krajowej. Znajduje się ona na zewnętrznej ścianie Sanktuarium Świętej Rodziny przy zakopiańskich Krupówkach. Wcześniej została oprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Po raz kolejny Polonia Węgierska spotkała się na odpuście w Derenku. W uroczystościach uczestniczyła m.in. delegacja Powiatu Tatrzańskiego ze starostą Piotrem Bąkiem.  Derenek to piękne miejsce po dawnej góralskiej wiosce w północnych Węgrzech koło słynnej jaskini Aggtelek To właśnie tam ponad 300 lat temu wywędrowali górale z Podhala, z Białki a także z Czarnej Góry i ze Spiszu – za chlebem, za lepszym życiem i tam założyli swoją wioskę, w której zachowali góralską, polską mowę, dawne zwyczaje. Wioska istniała do 1943 roku, kiedy to w związku z konfliktami i kłusownictwem w lasach rządowych władze zdecydowały o likwidacji tej wioski i o przesiedleniu górali na niziny. Odbyło się to na dobrych warunkach, bo wysiedlani dostali dwa razy więcej ziemi, ale społeczność została rozbita. W 1994 roku już po upadku komunizmu dawnym Derenczanom udało się odbudować kaplicę. Odkopali klucze w miejscu, gdzie był kiedyś kościół i przy tej kaplicy każdego roku 25 lipca spotykają się na wspólnym odpuście, w który bierze udział całą węgierska Polonia. Przyjeżdżają ludzie z Podhala, przede wszystkim z Białki i z Bukowiny Tatrzańskiej jak i członkowie Związku Podhalan. Później polscy Węgrzy rewizytują Białkę Tatrzańską – zawsze jesienią przyjeżdżają na tamtejszy odpust, bo zarówno kościół w Białce jak i kaplica w Derenku ma tych samych patronów święty Juda Tadeusz. Dodatkowo w Derenku w każdym miejscu, gdzie kiedyś stał dom, są dzisiaj biało-czerwone tablice z nazwiskami właścicieli tych domów. W dawnej szkole jest natomiast muzeum, gdzie badacze, genealogowie wyprowadzili dokładnie kolejno poprzez tablice genealogiczne następstwa przodków z Białki Tatrzańskiej od 1700 roku aż do współczesnego Derenku.

Dawni mieszkańcy Derenku mają na terenie Węgier swoje stowarzyszenie tzw. Samorząd Polski, który jest dotowany przez państwo tak jak polskie samorządy mniejszości narodowej na terenie Węgier. Na czele tego samorządu stoi Istvan Remias i w minioną niedzielę Piotr Bąk starosta tatrzański wręczył mu w sposób uroczysty specjalną statuetkę, którą nagrodził go Powiat Tatrzański oraz list gratulacyjny za zasługi jakie poczynił zarówno dla integracji polskiej społeczności na Węgrzech jak i na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Dzięki temu, że istniała wioska Derenek, dzisiaj Polacy na Węgrzech uznani są za mniejszość narodową i mogą korzystać z bardzo szerokiej palety praw jakie każda mniejszość narodowa ma na terenie Republiki Węgierskiej.

W dniu 30 czerwca br. Dowództwo 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na czele z gen. bryg. Dariuszem Lewandowskim i jednostek bezpośrednio podległych wraz ze Starostą Tatrzańskim Piotrem Bąkiem złożyli wiązanki przy Kwaterze Legionistów na zakopiańskim cmentarzu.

Podhalańczycy, bez względu na cel swojej wizyty w powiecie tatrzańskim, zawsze pamiętają o oddaniu hołdu oficerom, podoficerom i żołnierzom Wojska Polskiego, którzy w latach 1914 – 1918 walczyli o naszą Ojczyznę, a przede wszystkim gen. bryg. Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi - patronowi 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz gen. bryg. Andrzejowi Galicy - patronowi 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Dopełnieniem tej krótkiej wizyty przy Kwaterze Legionistów było przybliżenie sylwetki gen. bryg. Boruty-Spiechowicza, a w szczególności jego życia na Podhalu przez pana Piotra Bąka, który miał zaszczyt poznać p. Generała osobiście.

Rzeszowska 21 BSP nie tylko kontynuuje chlubne tradycje polskich wojsk górskich, ale również na swoim koncie ma wiele wybitnych osiągnięć, w tym także na arenie międzynarodowej (państwo ramowe w Siłach Odpowiedzi NATO 2020, ćwiczenia: Brilliant Jump 20,  Iron Wolf 20 – szpica NATO, Dragon 21 w Nowej Dębie - to tylko nieliczne przykłady).

Powiat tatrzański jest dumny z kooperacji z tą elitarną jednostka wojskową, o czym świadczy porozumienie o współpracy, podpisane 20 lutego br.  W myśl tego dokumentu 21 BSP objęła swą działalnością edukacyjno-promocyjną młodzież ze szkół powiatowych, w tym klasy mundurowe w ZSHT w Zakopanem.

W niedzielę 6 czerwca w Zakopanem odbyły się uroczystości ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Termin nie został wybrany przypadkowo – wydarzenie zaplanowano dokładnie w 24 rocznicę odprawienia przez Papieża Polaka pamiętnej Mszy Świętej pod Wielką Krokwią podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny. Wzięli w niej udział górale oraz setki tysięcy pielgrzymów z Polski i całego świata. Najpierw odprawiona została uroczysta Msza Święta przy ołtarzu papieskim przy Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.  Następnie odbyła się wspólna Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane. Podczas obrad przekazano władzom Powiatu Tatrzańskiego oficjalną zgodę Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Następnie radni powiatowi jak i gminni podjęli również uchwałę o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II, Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego.  Jednocześnie właśnie na tym uroczystym posiedzeniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatami: Wadowickim i Tatrzańskim.  Na koniec jako część artystyczna uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gminnych odbył się występ Hanki Rybki z zespołem.  Sesji towarzyszyła też wystawa prac artystów Podtatrza zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. 

Za nami już połączone obchody święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 21 Batalionu Dowodzenia, które odbyły się w czwartek 20 maja w kompleksie koszarowym w Rzeszowie. W uroczystościach Powiat Tatrzański reprezentował starosta Piotr Bąk, pułkownik pil. Andrzej Łęcki Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, któremu nadano tytuł „Honorowego Podhalańczyka” oraz Anna Król – Józaga Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Łącznie tytuł ten otrzymało do tej pory 185 osób, a jej insygniami są kapelusz strzelca i ciupaga podhalańska, które symbolizują dziedzictwo tradycji legendarnych jednostek podhalańskich i górskich walczących o wolność Rzeczpospolitej.

Związki Podhala, a Powiatu Tatrzańskiego w szczególności z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich są wyjątkowe. Nie ma ważnej uroczystości pod Tatrami bez uczestnictwa nie tylko kompanii honorowej jednostki, ale i przedstawicieli jej dowództwa. Teraz role się obróciły i to delegacja Powiatu Tatrzańskiego obecna była na uroczystościach w Rzeszowie. Chodziło o połączone, doroczne święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 21 Batalionu Dowodzenia. Wszystko zaczęło się od uroczystej Mszy Świętej w intencji 21 BSP w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, potem odbył się Apel Pamięci pod Tablicą Pamiątkową SBSP. -  21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest strażnikiem chlubnej spuścizny polskich wojsk górskich – podkreślał w Rzeszowie Piotr Bąk Starosta Tatrzański. – Ta ponad stuletnia tradycja, którą tworzyły pokolenia żołnierzy i pracowników cywilnych to powód do dumy, ale i wielkie wyzwanie, zadanie i zobowiązanie. Strażnikiem spuścizny wojsk górskich był także śp. dr Wincenty Galica, który walnie przyczynił się do utworzenia 21 BSP w 1993 r. Na uroczystościach jest z nami jego córka dr Lucyna Galica-Jurecka, która jako radna reprezentuje tutaj Miasto Zakopane. Postać Waszego Patrona gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w sposób szczególny łączy Rzeszów i Zakopane. Był urodzonym żołnierzem, wspaniałym dowódcą wielkim patriotą i działaczem społecznym. Starosta Tatrzański podkreślał również, że w XX w. Polska dwukrotnie odzyskiwała niepodległość. Po raz pierwszy za pomocą czynu zbrojnego w latach 1914-21, po raz drugi w latach 1980-89 za sprawą ruchu „Solidarności”. A Mieczysław Boruta-Spiechowicz był jedynym generałem Wojska Polskiego, który w obydwu tych wielkich zrywach narodowych czynnie uczestniczył. Miałem szczęście i zaszczyt poznać Generała osobiście – podkreślał starosta tatrzański Piotr Bąk. -  W czasach mojej młodości miał wielki wpływ na kształtowanie się świadomości patriotycznej i obywatelskiej ówczesnej zakopiańskiej młodzieży, przekazując jej przesłanie Żołnierzy Niepodległości. Gdy wchodziłem w dorosłe życie wskazania Generała były dla mnie jak strzałka kompasu. Towarzyszyłem Mu w ostatniej drodze, spoczywa snem wiecznym w legionowej kwaterze na zakopiańskim cmentarzu obok gen. bryg. Andrzeja Galicy twórcy polskich wojsk górskich.

Zdjęcie przedstawia delegację Starostwa Powiatowego zmierzającą by złożyć wiązankę kwiatów po pomnikiem Grundwaldzkim na zakopiańskim Placu Niepodległosci

To właśnie 3 maja 1791 uchwalono drugą konstytucję w nowożytnej Europie, a na świecie trzecią po amerykańskiej. Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Od 1990 roku Dzień 3 Maja ponownie jest Świętem Konstytucji – jednym z najważniejszych w polskim kalendarzu.

Pod Tatrami uroczystości odbywają się Tatrami najpierw przy Drzewie Wolności, potem po Mszy Świętej w Kościele Świętej Rodziny, z udziałem zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i mieszkańców całego Powiatu Tatrzańskiego przenoszą się na Plac Niepodległości. Ze względu na pandemię w tym roku już po raz drugi z kolei obchody były kameralne. Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz władze miasta Zakopanego: burmistrzowie Leszek Dorula, Agnieszka Nowak-Gąsienica oraz Tomasz Filar złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów najpierw przy Drzewie Wolności naprzeciwko Starego Kościółka, jak i już po Mszy Świętej pod pomnikiem Grunwaldzkim na zakopiańskim Placu Niepodległości

Starosta Tatrzański Piotr Bąk składa wieniec pod tablicą upamiętniającą Golgotę Wschodu

Dzięki projektowi „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” i Akademii Kresów oraz patriotycznemu zaangażowaniu młodzieży z zakopiańskiej „Budowlanki” społeczność Podhala, a wśród niej wielu Kresowian może dzisiaj uczcić pamięć Polaków poległych na Wschodzie i pomodlić się za bliskich pozostawionych w mogiłach na Kresach. Symboliczne urny w pamiątkowej Tablicy Golgota Wschodu znajdującej się na zakopiańskim cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej zostały właśnie wzbogacone o kolejną cząstkę polskiego dziedzictwa historycznego - ziemię z Cmentarza Orląt i Wzgórz Wuleckich.

W piątek, 16.04 na Placu Niepodległości w Zakopanem uroczyście otwarto plenerową wystawę Instytutu Pamięci Narodowej ,,TU rodziła się Solidarność”. Działacze z Podhala - regionu, gdzie znajdował się jeden z wielu ośrodków ,,Solidarności” odegrali znaczącą rolę na drodze ku wyzwoleniu spod reżimu komunistycznego.

,,TU rodziła się Solidarność” to ogólnopolska inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej, której celem jest podkreślenie masowości tego ruchu w skali całego kraju. - W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy tą wystawę i kiedy otwieraliśmy ją w 40. rocznicę powstania ,,Solidarności” przyświecała nam idea by zwrócić uwagę opinii publicznej i całego społeczeństwa na to, że ,,Solidarność” rodziła się na równi w całej Polsce, że ,,Solidarność” to nie tylko Wybrzeże, nie tylko stocznia, ale tak naprawdę setki zakładów pracy w całym kraju - mówił Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN.