10 kwietnia br w Zakopanem odbyły się uroczystości poświęcone pamięci polskich obywateli pomordowanych na Wschodzie w czasie II wojny światowej.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki. Po nabożeństwie zebrani przeszli na cmentarz przy ul. Nowotarskiej pod tablicę „Golgoty Wschodu”  gdzie znajduje się ziemia z  miejsc, w których zostali zamordowani obywatele polscy przez radziecką policję polityczną NKWD – m.in. z Katynia, Bykowni, Charkowa, Miednoje, Wołynia, a także ziemia ze Smoleńska, gdzie 9 lat temu doszło do tragedii smoleńskiej- katastrofy prezydenckiego samolotu w której zginęło 96 osób, a wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe zakopiańskich szkół, urzędu miasta, powiatu tatrzańskiego, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej. Obecni byli także przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Zakopane.

Młodzież zakopiańskich szkół wraz ze Starostwem Tatrzańskim i Gminą Miasto Zakopane tradycyjnie organizuje w dniu 10 kwietnia br. obchody poświęcone pamięci ofiar Golgoty Wschodu. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą, która zostanie odprawiona w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem przy ul. Krupówki w środę 10 kwietnia o godz. 12:00.

Po Mszy uczestnicy przejdą na cmentarz przy ul. Nowotarskiej gdzie pod tablicą „Golgota Wschodu” gdzie uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem przedstawią część artystyczną, zostanie odmówiona modlitwa w intencji pomordowanych, złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości.

1 marca br. w Zakopanem odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowane przez uczniów i nauczycieli  szkół Powiatu Tatrzańskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną pod przewodnictwem ks. Dziekana Bogusława Filipiaka w Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki. Kazanie wygłosił ks. infułat Stanisław Olszówka.

Główne uroczystości uświetnione udziałem licznych pocztów sztandarowych zakopiańskich szkół oraz Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatu Tatrzańskiego, Miasta Zakopane, Związku Podhalan, odbyły się w Parku im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przy ul. Kościuszki pod pomnikiem Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych. Tutaj odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież zakopiańskich szkół oraz apel poległych. Zebrani odśpiewali Hymn Polski złożyli wiązanki kwiatów, zapalili znicze.

W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele rodziny mjr Józefa Kurasia „Ognia”.

Młodzież zakopiańskich szkół wraz ze Starostwem Tatrzańskim i Gminą Miasto Zakopane tradycyjnie organizuje w dniu 1 marca Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Święta Państwowego, poświęconego pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia - ustanowionego na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Uroczystość w dniu 1 marca 2019 r. będzie przebiegała wg następującego programu:

godz. 11.30 zbiórka pocztów sztandarowych pod Sanktuarium Najświętszej   Rodziny w Zakopanem – rozpoczęcie uroczystości,
godz. 12.00 Msza Święta, po Mszy Świętej przemarsz po Pomnik "Żołnierzy Wyklętych" do Parku im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przy ul. Kościuszki w Zakopanem - Apel Poległych, złożenie wiązanek, modlitwa.