Zarząd Powiatu Tatrzańskiego przyznał nagrody finansowe olimpijczykom i laureatom powiatowych konkursów przedmiotowych z języka polskiego i z języka angielskiego.

Podczas Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego w dniu 30 maja br. zostali wyróżnieni uczniowie zakopiańskich szkół:  I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, Regionalnego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zamoyskiego, Społecznego Liceum  Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego,  Liceum Plastycznego, Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego oraz nauczyciele, którzy przyczynili się do ich sukcesów.

22 maja 2019 r. w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar w Warszawie odbyła się gala podsumowująca wyniki współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2018. W wydarzeniu udział wziął m.in. Jan Widera, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marcin Nowak, Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przedstawiciele władz samorządowych i klubów sportowych.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla najlepszych lub najwyżej sklasyfikowanych klubów sportowych i jednostek samorządu terytorialnego we współzawodnictwie dzieci i młodzieży za rok 2018.

W klasyfikacji powiatów z liczbą mieszkańców do 80 tys. na I miejscu znalazł się Powiat Tatrzański.

Wyróżnienie dla Powiatu Tatrzańskiego odebrała Pani Marta Nędza – Kubiniec Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Tatrzańskiego.

Delegacja Powiatu Tatrzańskiego uczestniczyła w uroczystej gali zorganizowanej z okazji 20-lecia samorządu Powiatu Świdnickiego, która odbyła się w dniu 25 maja 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Gala była także okazją to świętowania 10 lecia nawiązania współpracy pomiędzy powiatami: łowickim, kartuskim, tatrzańskim i świdnickim oraz okazją do odpisania deklaracji o kontynuowaniu współpracy pomiędzy partnerskimi powiatami. Ze strony Powiatu Świdnickiego deklarację podpisał Starosta Piotr Fedorowicz. Ze strony partnerów byli to: Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk, Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Edward Tybor.

2 maja 2019 r. na Palcu Niepodległości w Zakopanem odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, połączone z jubileuszem 130-lecia Zakopiańskiej Straży Pożarnej.

W obchodach udział wzięli m. in. posłowie na Sejm RP Anna Paluch i Edward Siarka, Senator RP Jan Hamerski, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek oraz samorządowcy z powiatu tatrzańskiego

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Sanktuarium  Świętej Rodziny na Krupówkach, której przewodniczył Kapelan Krajowy Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki. Dalsza część obchodów miała miejsce na Placu Niepodległości, gdzie nastąpiło poświęcanie sztandaru. Starosta Tatrzański Piotr Bąk jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru odczytał akt ufundowania sztandaru.  Fundatorzy oraz zaproszeni goście upamiętnili to wydarzenie wbijając pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru oraz wpisując się do księgi pamiątkowej.

Sztandar w imieniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego przekazał zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński.

9 maja 2019 r. w Zespole Pensjonatów Antałówka odbyła się Konferencja zorganizowana z okazji 45-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Powiatu: Andrzej Skupień członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce oraz Przedstawiciel Gminy Bukowina Tatrzańska, Zofia Garbulińska Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego, Anna Król - Józaga Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu i Zofia Król - Łęgowska Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Kuratorium Oświaty reprezentowały Bożena Bryl – dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Targu oraz  Alicja Sienkowiec starszy wizytator Kuratorium. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta Zakopane, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, dyrektorzy zaprzyjaźnionych poradni psychologiczno – pedagogicznych z Popradu i Małopolski, a także pedagodzy, psycholodzy i logopedzi ze szkół współpracujących z Poradnią w Zakopanem.

10 kwietnia br w Zakopanem odbyły się uroczystości poświęcone pamięci polskich obywateli pomordowanych na Wschodzie w czasie II wojny światowej.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki. Po nabożeństwie zebrani przeszli na cmentarz przy ul. Nowotarskiej pod tablicę „Golgoty Wschodu”  gdzie znajduje się ziemia z  miejsc, w których zostali zamordowani obywatele polscy przez radziecką policję polityczną NKWD – m.in. z Katynia, Bykowni, Charkowa, Miednoje, Wołynia, a także ziemia ze Smoleńska, gdzie 9 lat temu doszło do tragedii smoleńskiej- katastrofy prezydenckiego samolotu w której zginęło 96 osób, a wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe zakopiańskich szkół, urzędu miasta, powiatu tatrzańskiego, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej. Obecni byli także przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Zakopane.

Młodzież zakopiańskich szkół wraz ze Starostwem Tatrzańskim i Gminą Miasto Zakopane tradycyjnie organizuje w dniu 10 kwietnia br. obchody poświęcone pamięci ofiar Golgoty Wschodu. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą, która zostanie odprawiona w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem przy ul. Krupówki w środę 10 kwietnia o godz. 12:00.

Po Mszy uczestnicy przejdą na cmentarz przy ul. Nowotarskiej gdzie pod tablicą „Golgota Wschodu” gdzie uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem przedstawią część artystyczną, zostanie odmówiona modlitwa w intencji pomordowanych, złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości.

1 marca br. w Zakopanem odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowane przez uczniów i nauczycieli  szkół Powiatu Tatrzańskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną pod przewodnictwem ks. Dziekana Bogusława Filipiaka w Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki. Kazanie wygłosił ks. infułat Stanisław Olszówka.

Główne uroczystości uświetnione udziałem licznych pocztów sztandarowych zakopiańskich szkół oraz Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatu Tatrzańskiego, Miasta Zakopane, Związku Podhalan, odbyły się w Parku im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przy ul. Kościuszki pod pomnikiem Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych. Tutaj odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież zakopiańskich szkół oraz apel poległych. Zebrani odśpiewali Hymn Polski złożyli wiązanki kwiatów, zapalili znicze.

W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele rodziny mjr Józefa Kurasia „Ognia”.

Młodzież zakopiańskich szkół wraz ze Starostwem Tatrzańskim i Gminą Miasto Zakopane tradycyjnie organizuje w dniu 1 marca Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Święta Państwowego, poświęconego pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia - ustanowionego na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Uroczystość w dniu 1 marca 2019 r. będzie przebiegała wg następującego programu:

godz. 11.30 zbiórka pocztów sztandarowych pod Sanktuarium Najświętszej   Rodziny w Zakopanem – rozpoczęcie uroczystości,
godz. 12.00 Msza Święta, po Mszy Świętej przemarsz po Pomnik "Żołnierzy Wyklętych" do Parku im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przy ul. Kościuszki w Zakopanem - Apel Poległych, złożenie wiązanek, modlitwa.