Warto przypomnieć, że rok temu Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).


W dniu 8 czerwca 2020 r . w obecności Starosty Tatrzańskiego – Pana  Piotra Bąka, Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Borkowskiego, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Pani Jadwigi Gut, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Pani Katarzyny Chyc oraz Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie
do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

W obecnych czasach każdy z nas jest w określonych sytuacjach konsumentem. Zdarza się też tak, że w różnych sprawach potrzebujemy profesjonalnej pomocy. Bez niej w konfrontacji z globalnymi firmami często nie mamy szans wyegzekwować tego co przysługuje nam jako konsumentowi. Rozmowa ze Stanisławem Fecko Rzecznikiem Praw Konsumenckich.

Informujemy, że w dniach 21-25.10.2019 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie będzie prowadzona diagnoza, terapia, ani inne spotkania z uwagi na zmianę lokalu.

Nowa siedziba Poradni będzie się mieścić w budynku Internatu Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, ul. Heleny Modrzejewskiej 5 – I piętro.

Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną nie dysponujemy miejscami parkingowymi dla Osób korzystających z oferty Poradni. Samochody można parkować wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, gdzie są parkomaty.

 

W tym okresie może być utrudniona możliwość kontaktu telefonicznego czy mailowego z Poradnią, za co przepraszamy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia i przyspieszenia Państwa wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu, uruchomiliśmy innowacyjny system rezerwacji wizyt wraz z bieżącym podglądem statusu kolejek na stronie internetowej urzędu oraz powiadamianiem sms o zbliżającym się terminie wizyty.

System rezerwacji oraz podgląd kolejek jest dostępny na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem www.powiat.tatry.pl pod ikonką Rezerwacja online oraz Status kolejek online, a także pod bezpośrednim linkiem do strony systemu rezerwacja.tatry.pl/kt

Od dnia 10 lipca 2019 roku w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem działała elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klientów, zwany potocznie „e - kolejką” lub „systemem kolejkowym” . System ten ma na celu usprawnienie pracy wydziału i skrócenie czasu oczekiwania klientów na obsługę. System zapewnia rezerwację miejsca w kolejce do wybranej usługi i kierowanie do właściwych stanowisk z zachowaniem pobranego numeru kolejkowego jak również daje możliwość rezerwacji miejsca w kolejce poprzez Internet (usługa rezerwacji poprzez internet zostanie wkrótce uruchomiona).

Zasada działania systemu  jest prosta. Rejestracja w kolejce odbywa się poprzez automat biletowy. Klient wybiera na ekranie właściwą usługę (np. prawo jazdy) i drukuje bilet. Na każdym bilecie znajdują się: numer biletu (numer rejestracji w systemie, zapisany w pamięci), data i godzina wydania, nazwa operacji (symbol literowy usługi), wykaz stanowisk przypisanych do operacji i liczba oczekujących na wezwanie. Jest dogodny i przyjazny dla użytkowników. Biletomat umożliwia także wydrukowanie biletu zarezerwowanego przez Internet. Wzywane numery są wymieniane głosowo, prezentowane na monitorze głównym w korytarzu urzędu, a także na wyświetlaczach matrycowych, znajdujących się nad drzwiami pokoju do którego jest wzywany klient.

W początkowym okresie system kolejkowy będzie nowością dla klientów, dlatego pracownicy starostwa będą udzielać niezbędnych informacji i służyć pomocą przy obsłudze systemu.

W piątek 2 listopada 2018 r. w obecności Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka, Sekretarza Powiatu Marka Borkowskiego oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Katarzyny Chyc odbyło się uroczyste ślubowanie Pani Marzeny Łojas pracownika Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydatka do pracy w urzędzie odbyła służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Przystąpiła do egzaminu końcowego prezentując wiedzę na bardzo wysokim poziomie.

Po złożeniu ślubowania Starosta Tatrzański wręczył akt zakończenia służby przygotowawczej.

Składamy serdeczne wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.