To już po raz trzeci!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem w dniach 17 lutego – 6 marca  2020 roku uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 34 uczniów i 7 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Europejskie staże zawodowe uczniów i nauczycieli Hotelarza” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków PO WER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: Training Vision Lid w Portsmouth i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

Pierwsza grupa uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista odbyła praktykę w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, natomiast druga grupa w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych miała możliwość praktykować w hiszpańskiej Maladze.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem przypomina, że od dnia 1 września 2020 roku edukacje w systemie stacjonarnym rozpoczynają wszystkie szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego jak również placówki oświatowe.

„Zgodnie z instrukcjami Ministra Edukacji Narodowej o konieczności wprowadzenia określonego reżimu sanitarnego w szkołach i placówkach, od 1 września szkoły mają rozpocząć edukację w systemie stacjonarnym – mówi Anna Król - Józaga, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Odnosząc się do szumu medialnego który pojawił się w kontekście różnych systemów edukacji, w tym zdalnej w szkołach na terenie naszego powiatu, chcemy jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. Na terenie Zakopanego funkcjonuje bardzo dużo szkół, które są prowadzone przez różne organy.  Są to szkoły prywatne prowadzone przez osoby fizyczne i stowarzyszenia, szkoły prowadzone przez samorząd Województwa Małopolskiego, szkoły rządowe prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I na piątkowym spotkaniu z Sanepidem zorganizowanym przez Powiat Tatrzański zebrały się wszystkie szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie Miasta Zakopane.

logo powiatu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego,

W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu w sprawie stacjonarnej nauki w zakopiańskich szkołach Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje, że od dnia 1 września 2020 roku edukacje w systemie stacjonarnym planują rozpocząć wszystkie szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego jak również placówki oświatowe w tym:

 

1. prowadzone przez powiat tatrzański:

- Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,
- Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem,
- Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem,

Szkoła Techniczna im Św. Jana Pawła II w Kakooge w Ugandzie apeluje o pomoc przy realizacji projektu rozbudowy bazy dydaktyczno-produkcyjnej w zakresie produkcji rolno-zwierzęcej. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym problemem z jakim boryka się szkolnictwo w tej części świata jest wyżywienie uczniów. Żywność w Ugandzie jest bardzo droga – dlatego Technikum w Kakooge zakupiło 50 hektarów ziemi. Obecnie wycięto już busz i uprawiana jest ziemia na obszarze ponad 20 hektarów. Zbiory z tego terenu są podstawą wyżywienia uczniów szkoły. Dzieci w Technikum imienia Świętego Jana Pawła II w Kakooge otrzymują trzy posiłki dziennie co jest ewenementem. Zazwyczaj osoby dorosłe i dzieci mogą liczyć na jeden posiłek dziennie.

Od 15 czerwca kandydaci do szkół mogą składać aplikacje poprzez stronę internetową https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/.  W naszym regionie działają trzy szkoły prowadzone przez Powiat Tatrzański: Zespół Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcące im Oswalda Balzera i Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych wszystkie z siedzibą w Zakopanem. Ośmioklasistów zachęcamy do zapoznania się z ofertami szkół, które są dostępne na naszej stronie internetowej i do właściwego wyboru swojej przyszłości edukacyjnej. Każda z trzech szkół ma swój profil i nieco inny profil kształcenia. O tegorocznej ofercie szkół ponadpodstawowych rozmawialiśmy z Dyrektorami tych placówek – zapraszamy do zapoznania się z nimi – zarówno przez uczniów jak i rodziców.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane wg. harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej w formie elektronicznej na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Zgodnie z ogłoszeniem MEN, rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.

Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański.

Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym dostępnym na stronie www.malopolska.edu.com.pl

W przypadku zmian trybu i terminu rekrutacji w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-Cov 2 będziemy informować na bieżąco.

logo powiatu

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarządu Powiatu Tatrzańskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 późn.zm.) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493, poz. 530) przyjął uchwałę Nr 153/12/20 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

logo powiatu

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarządu Powiatu Tatrzańskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 późn.zm.) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493, poz. 530) przyjął uchwałę Nr 152/12/20 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.