Pokoje

38


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00


Pracownicy

mgr Jarosław Zając - Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
pok. 38 / tel. 18 20 239 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
fax:18 20 171 04

Szczegółowe informacje do poszczególnych postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych w tym w szczególności ogłoszenia o przetargach, specyfikacje istotnych warunków zamówień, ogłoszenia o wynikach poszczególnych postępowań znajdują się na stronie zamawiającego Urząd / zamówienia publiczne /Bieżące zamówienia publiczne

Pokoje

Pawilon B - pok. 3, 10


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: po uzgodnieniu telefonicznym

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: po uzgodnieniu telefonicznym


Pracownicy

mgr Stanisław Fecko - Audytor Wewnętrzny
pok. 3 / tel. 18 20 239 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Natalia Fiedor - Pomoc Administracyjna
pawilon B - pok. 10

Pokoje

32 (pietro I) - pawilon A


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00


Pracownicy

Maciej Krokowski - Radca Prawny
Sławomira Chowaniec - Radca Prawny 

pok. 32 / tel. 18 20 239 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 18 20 171 04

pok. 32 / tel. 18 20 239 32

Pokoje

Pawilon B - pok. 3, 10


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: po uzgodnieniu telefonicznym

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: po uzgodnieniu telefonicznym


Pracownicy

mgr Stanisław Fecko - Kierownik Referatu
pok. 3 / tel. 18 20 239 49 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Natalia Fiedor - Pomoc Administracyjna
pawilon B - pok. 10

Pokoje

28 (półpiętro)


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30


Pracownicy

mgr inż. Andrzej Łęcki - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pok. 28 / tel. 18 20 239 15

Pokoje

27, 28 (półpiętro)


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Pracownicy

mgr inż. Andrzej Łęcki - Naczelnik Wydziału
pok. 28 / tel. 18 20 239 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Joanna Pietras - Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego
pok. 27 / tel. 18 20 239 26
fax. 18 20 239 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

Pełnienie dyżurów:
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego:

poniedziałek: 
7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00
 

dyżur pełniony przez pracownika urzędu
tel./fax: 18 20 239 26, tel kom. 609 548 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Pietras - pok. 27
 

Po godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w dniach wolnych od pracy i świątecznych całodobowo przez służbę dyżurną -  Stanowisko Kierowania PPSP w Zakopanem

tel. 18 20 209 10, 18 20 209 11
fax: 18 20 209 12
lub nr alarmowy 998


Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków bezpieczeństwa, jak również ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami, związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zdarzeń, powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikających z działań zbrojnych. W Starostwie Powiatowym w Zakopanem utworzony został Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmuje się m.in. zagrożeniami czasu pokoju i wojny.


Zadania Wydziału zostały szczegółowo przedstawione w zakładce „ZADANIA”.

Pokoje

29 (I piętro)


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30


Referaty

Referat Planowania i Budżetu
Referat Księgowości


Pracownicy

Zofia Garbulińska – Skarbnik Powiatu

Katarzyna Cudzich - p.o. Naczelnik Wydziału 


Referat Planowania i Budżetu

Katarzyna Cudzich - p.o. Naczelnik Wydziału 
Małgorzata Skupień – Główny Specjalista
pok. 29 / tel. 18 20 239 28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Referat Księgowości


pok. 29 / tel. 18 20 239 27 / 18 20 239 29

Dorota Szopa – Inspektor
Irena Gąsienica Walczak – Podinspektor
Joanna Borzęcka – Podinspektor – Kasjer
Beata Pachowicz - Podinspektor - kasjer
Beata Topór - Inspektor
Krystyna Bugara - Inspektor
Eliza Krzyżowska - Inspektor


Numery kont bankowych

Nazwa Banku: PBS Zakopane
Numer Rachunku: 42 8821 0009 0000 0000 1225 0005

  • dochody z tytułu dzierżawy,
  • opłaty komunikacyjne (prawo jazdy, rejestracja pojazdów),
  • opłaty administracyjne (wpis i wyrys map geodezyjnych)

 

Nazwa Banku: PBS Zakopane
Numer Rachunku: 96 8821 0009 0000 0000 1225 0003

  • dochody Skarbu Państwa
  • użytkowanie wieczyste gruntów

 

Numer Rachunku: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

  • opłata skarbowa Urząd Miasta w Zakopanem

Pokoje

Pawilon B - pok. 3, 10


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: po uzgodnieniu telefonicznym

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: po uzgodnieniu telefonicznym


Pracownicy

mgr Stanisław Fecko - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
pawilon B pok. 3 / tel. 18 20 239 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.mgr Natalia Fiedor - Pomoc Administracyjna
pawilon B - pok. 10

Pokoje

19


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30


Pracownicy

Edmund Zmarz - Naczelnik Wydziału
pok. 19 / tel. 18 20 239 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pokoje

Dziennik podawczy (parter)
I piętro pokoje: 3337


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

Wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30

Piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.00


Pracownicy

mgr Katarzyna Chyc - Naczelnik Wydziału
pok. nr 37 / tel. 18 20 239 23


Organizacja pracy urzędu:

1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa,
2. obsługa Zarządu – prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Zarząd Powiatu,
3. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
4. organizacja i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem kancelarii- „dziennika podawczego”, zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Starostwo,
5. organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji:
a) między poszczególnymi wydziałami
b) między Starostwem a interesantami,
6. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
7. wykonywanie zadań związanych z wyborami:
a) samorządu terytorialnego
b) referendum lokalnego,
8. prowadzenie rejestru umów, porozumień, zarządzeń oraz kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
9. prowadzenie archiwum zakładowego,

Sprawy pracownicze:

1. racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac, 
2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
3. egzekwowanie dyscypliny pracy w Starostwie,
4. sprawy socjalne pracowników,
5. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i ppoż.
a) organizacja szkoleń w tym zakresie,
6. prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 
7. prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze,
8. koordynacja spraw związanych ze szczegółowym sposobem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę,
9. koordynacja prac nad regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych, oraz prac związanych z jego zmianami,
10. opracowywanie regulaminu pracy urzędu,
11. prowadzenie spraw praktyk uczniów i studentów,
12. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami,
13. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia w Starostwie osób w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Sprawy obywatelskie:

1. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski,
2. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.


Pracownicy ds. organizacyjnych, kadrowych i spraw obywatelskich


mgr Katarzyna Chyc-  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
pok. nr. 37 tel. 18 20 239 23

 

Anna Pardel-Butor - Inspektor
pok.nr. 33 tel. 18 20 239 19

mgr Anna Mrowca-Ciułacz - Inspektor
pok. nr. 33 tel. 18 20 239 19


Prowadzenie Archiwum zakładowego.

Liliana Krzeptowska - Podinspektor ds. Archiwum zakładowego 
tel. 18 20 239 34


Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż., - prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Maciej Wójcik – Inspektor ds. BHP i p. poż.
pok. 33 / tel. 18 20 239 19


Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
Obsługa Zarządu - prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Zarząd Powiatu

mgr Marzena Łojas- Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
lic. Magdalena Maczyszyn - Sekretarka

pok. 9 / tel. 18 20 239 14


Prowadzenie Kancelarii ogólnej – Dziennika podawczego

Organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji
- między poszczególnymi wydziałami,
- między Starostwem a interesantami.

Krystyna Gogola - Podinspektor w Dzienniku podawczym
Krystyna Marduła - Podinspektor w Dzienniku podawczym

tel. 18 20 239 10